Kallelse till Skogskvinnornas Årsmöte den 18 mars, kl 10

Kallelse till Skogskvinnornas Årsmöte 2023


Plats: Moelvens kontor i Skåre, Skårevägen 60

Datum och tid: lördag 18 mars klockan 10.00

 

Skogen är alltid aktuell. Nu diskuteras ofta om man ska fortsätta med trakthyggesbruk eller om hyggesfritt skogsbruk är ett bättre sätt.

Vi får information av skogskonsulent Nicola Karlsson, Skogsstyrelsen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

En dag som behöver reserveras redan nu – 27 maj, en dag på Mårbacka.

En skogsdag om hållbart skogsbruk.

Vi bjuder på enkel förtäring.

 

Tack för att du stöder Skogskvinnorna och varmt välkommen till våra aktiviteter.

Medlemsavgiften 250 kr betalas in på

Bg 5626 – 4146 eller Swish 123 570 8540

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 1 2023

Lokalt stora skador på skog efter ostadigt väder

Tung snö och hårda vindar har den senaste tiden orsakat snöbrott och nedfallna träd i olika delar av landet. När vädret tillåter bör du som skogsägare gå ut och inventera eventuella skador på din skog. Se till att färska vindfällen och avbrutna granar upparbetas och tas ut ur skogen innan granbarkborrarna börjar svärma till våren.

Lokalt stora skador på skog


Snöbrott i tallskog, Värmland. Foto: Magnus Nordström, Skogsstyrelsen

 

Vad behöver du veta
om granbarkborren?

Hjälp oss i vårt arbete med att informera om granbarkborre genom att svara på några korta frågor om vilken kunskap du har i dag och vad du skulle vilja lära dig mer om. Frågeformuläret går snabbt att fylla i och du är helt anonym.

Frågeformulär – kunskap om granbarkborre


Ung, nykläckt 8-tandad granbarkborre. Foto: Mats Carlen

Mer löv bra för att möta klimatförändringarna

Vilka fördelar har en ökad lövinblandning ur klimatperspektiv? I en nyproducerad film från Skogsstyrelsen får du träffa skogsägare som ser fördelar med mer löv i landskapet.

Film – Mer löv i landskapet

Ökad variation är en viktig del av klimatanpassad skogsskötsel. I våra webbutbildningar får du lära dig mer om hur klimatförändringarna påverkar skogen och hur du som skogsägare kan anpassa skötseln av din skog.

Kunskapsportalen – webbutbildningar


Barn med föräldrar i skog. Foto: Camilla Zilo

Distansträffar om skog och skogsskötsel

Missade du höstens distansträffar? Nu kör vi igen, första träffen är den 9 februari och handlar om skogens olika värden och hur du kan lära känna din skog. Vi pratar också om att ha ett mål för sitt skogsägande och att det finns flera sätt att sköta skogen. Välkommen att delta, ingen föranmälan behövs.

Distansträffar Smart skogsbruk


Man och kvinna i skog. Foto: Camilla Zilo

Gör en viktig insats för klimatet

Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen kraftigt. Du får viss ekonomisk ersättning om du tecknar återvätningsavtal.

Läs mer om återvätning av torvmark och hur du kan anmäla intresse

Är du osäker på om det finns torvmark på din fastighet? Den nya torvkartan kan vara till hjälp, du hittar den i vår karttjänst Skogens pärlor.

Skogens pärlor


Återvätning, ny plugg. Foto: Camilla Zilo

Sök pengar för miljövårdande åtgärder

Har du fina natur- eller kulturvärden i din skog? Genom stödet Nokås kan du få ekonomiskt stöd för olika åtgärder i din skog som höjer natur- och kulturmiljövärden eller främjar sociala värden.

Det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning i samband med stödet. Hör av dig till oss på Skogsstyrelsen så kan vi prata om vilka möjligheter som finns för din skog.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Från och med i år går det inte längre att söka stödet Skogens miljövärden. Har du lämnat in en ansökan och vänta på svar – läs mer på Skogsstyrelsens webbplats.

Skogens miljövärden


En humla samlar livsviktig nektar på tidigblommande sälg. Foto: Ann-Christine Eliasson, MostPhotos

 

Biotoper i berg & branter

Vi fortsätter serien om målbilder för god miljöhänsyn med ännu en samling hänsynskrävande biotoper. Den här gången handlar det om biotoper som är kopplade till berg och branter.

Naturvärdena på dessa ställen kan bero på speciella växtbetingelser som till exempel på beskuggade lodytor eller i raviner.

Det kan också handla om att skogen i de här miljöerna fått speciella värden därför att den av tekniska eller ekonomiska skäl inte brukats tidigare. Att fortsätta undanta de här biotoperna från skogsbruk innebär i många fall ingen större kostnad.

Bergbranter och rasbranter
Blockmarker
Lodytor
Raviner och klyftor
Äldre hällmarkskog

Film – äldre hällmarkskog
Film – Lodytan
Film – Berg- och rasbrant


Bergbrant. Foto: Marianne Karlsson

 

 

Medlemsavgift och årsmöte 2023

Vi har ett nytt år och det är dags att betala medlemsavgiften, via Swish 1235708540 eller bankgiro 5626-4146. Avgiften är fortfarande 250 kr.
Årsmötet planeras i mitten av mars. Inbjudan kommer inom kort.

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 8 2022

Webbverionen av Skogsstyrelsens nyhetsbrev nr 8 2022

Detta är sista nyhetsbrevet för i år och vi vill passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi tar gärna emot tips och idéer på nyheter eller annat som du tycker bör lyftas i nyhetsbrevet.

Mejla till nyhetsbrevet@skogsstyrelsen.se.


Fortsatt stora granbarkborreskador

En ny inventering visar att granbarkborren dödade över 5 miljoner kubikmeter gran under 2022. Som skogsägare är det viktigt att du fortsätter vara aktiv i din skog. Planera för avverkning av riskbestånd redan nu och kom ihåg att ta rätt på vindfällen eller snöbrott i god tid innan vårens svärmning kommer igång.

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022


Färre skador på kulturlämningar

Allt färre forn- och kulturlämningar i skogen skadas i samband med avverkning. Andelen skadade och grovt skadade lämningar ligger på 11 procent och är nu på den lägsta nivån sedan inventeringen började 2012. Undantaget är norra Norrland där det istället ökat.

Skador på forn- och kulturlämningar vid skogsbruk fortsätter minska


En tidig julklapp – ny tjänst i Mina sidor

Nu finns en ny e-tjänst i Skogsstyrelsens Mina sidor där du kan anmäla en skoglig åtgärd eller verksamhet för samråd. En guide tar dig enkelt genom stegen där du anger åtgärd och beskriver hur den ska genomföras. Tjänsten kan användas från dator, mobil och surfplatta. Logga in i din skog redan idag!

Mina sidor – Skogsstyrelsen


Kan du dina diken?

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken och har tagits fram genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den finns tillgänglig både i vår öppna karttjänst Skogliga grunddata och Mina sidor.

Dikeskartan – mer än bara en karta


Hänsynskrävande biotoper som är kulturpräglade

Vi fortsätter vår serie om Målbilder för god miljöhänsyn med en ny grupp av hänsynskrävande biotoper, de kulturpräglade. Här hittar man skogstyper som är påverkade av tidigare generationers jordbruk och boskapsskötsel, eller av dagens som i fallet med brynmiljöer. I många av de här biotoperna behövs det aktiva skötselåtgärder för att naturvärdena ska bevaras eller finnas kvar under längre tid.

Hassellundar
Igenvuxna hagmarker och lövängar
Tidigare åkerholmar som ingår i skogsmark
Äldre skogsbete
Brynmiljöer i anslutning till öppen jordbruksmark

Film om brynmiljöer mot jordbruksmark


Skogsträffar och nyheter nära dig och din skog

Flera av våra distrikt skickar ut nyhetsbrev där du bland annat får information om skogsträffar och annat som händer i närområdet. Är du yrkesverksam inom skog? Vissa distrikt erbjuder även utskick riktade till yrkesverksamma inom skog. Leta upp det distrikt närmast din skog för att veta mer!

Skogsstyrelsens distrikt


Hur får du en fin julgran?

Oavsett om du köper eller hugger din gran på egen skog så finns det anledning att vara noga med hanteringen av den. Välj rätt gran och pyssla om den både innan och efter att den är uppsatt så kan du njuta av den länge. På SkogsSverige hittar du tipsen för en fin julgran.

Julgransskötsel – SkogsSverige

 

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 7 – 2022

Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos

Välkommen på distansträffar!

Vi fortsätter med våra populära distansträffar. Denna gång med tema skog och klimat samt hyggesfritt skogsbruk. Träffarna hålls på distans via Teams och tid finns för frågor och reflektioner. Du anmäler dig enkelt via ett formulär på Skogsstyrelsens hemsida.

 

Klimatanpassad skogsskötsel
Klimatanpassning av skogsbruket är en nödvändighet då klimatet förändras och risken för olika typer av skador ökar. På träffarna får du reda på vad som menas med klimatanpassning och vilka åtgärder du som skogsägare kan göra för att din skog ska förbli frisk och motståndskraftig.

Svealand 
– 5 december, kl.18.00-19.30
Götaland – 6 december, kl.13.00-14.30

Norrland – 14 december, kl.19.30-21.00

Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström

Vägar och skogsbruk
En väg är en investering i skogsskötsel och behöver underhållas. På träffen pratar vi bland annat om vägars betydelse, varför det byggs nya vägar, hur skogsbilvägar byggs och underhålls och hur klimatförändringar påverkar detta.

Vägar och skogsbruk
16 december, kl.12.00-13.00

 

Mer information och anmälan

skogsstyrelsen.se/klimattraffar


Webbutbildningar om klimat
Hur förändras klimatet och hur påverkar det våra skogar? För att skogen fortsatt ska må bra behöver skogsbruket anpassas.

Lär dig mer i våra båda webbutbildningar:

 • Klimatförändringarnas påverkan på skogen
 • Klimatanpassad skogsskötsel

För att kunna anmäla dig måste du registrera ett konto i Kunskapsportalen. Det fungerar inte att göra i Saba-appen, utan måste göras på webbplatsen.

Mer information och anmälan


Nyfiken på hyggesfritt skogsbruk?
Vad är egentligen hyggesfritt skogsbruk? Vilka olika metoder finns det och hur fungerar det i praktiken? Det här och mycket mer får du lära dig mer om under Hyggesfria veckan. Vecka 48 erbjuder Skogsstyrelsen en mängd digitala seminarier och föreläsningar.

Välkommen att delta, ingen föranmälan krävs!

 

Läs mer om hyggesfria veckanLogotype Skogsstyrelsen

Trees for Me:s webbinarium om tillväxt och ekonomi i blandskog med björk 2022-12-02

Välkommen till det första webbinariet i Trees For Me:s webbinarieserie fokuserat på kunskap om snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

En av Trees For Me:s nya doktorander, Ola Dosumu, kommer presentera sin masteruppsats från SLU. Olas uppsats är en simuleringsstudie som visar att blandskogsbestånd med hög initial andel björk ger lika eller något bättre tillväxt än andra simulerade skogsskötselalternativ.

Datum och tid

2 december kl. 14.00-15.00

Registrering och övrig information

Webbinariet hålls online via Zoom.

Vänligen registrera dig i god tid för att få inloggningsinstruktioner till webbinariet, via denna registreringslänk:
https://slu-se.zoom.us/webinar/register/WN_B6F6PTLqRAyOCk7hnQVGbQ

Webbinariet hålls på engelska.

Nätverksträff med Ett jämställt Värmland

INBJUDAN

 

På nätverksträffen 1 december blir det inspel och intressanta samtal om unga och jämställdhet. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.
Nätverksträffen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

 

Datum: 1 december, drop-in från klockan 13.00. Program klockan 13.15–16.30.

 

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad.

 

Anmälan: Anmäl dig via länken https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx… senast den 25 november.

 

OBS! Om du anmäler dig, låt gärna Aina Spets (mobil: 070 348 5934) veta att du är med. Då vet vi att vi har en representant för Skogskvinnorna – Värmland på träffen. Tack!

 

Varmt välkommen!

 

Program

 

13.00 Ankomst
Unga tjejer och killars levnadsvillkor i Sverige
Hur ser de ungas levnadsvillkor och attityder till jämställdhet och inflytande ut idag? Emma Thornström, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, ger en summering av Ung idag-rapporter. Hon berättar bland annat om unga tjejer och killars deltagande i politiska handlingar och intresse för samhälle och omvärld.

 

Elevers drogvanor och hälsa
Resultat från undersökningen Elevers drogvanor och Elevhälsodatabasen ELSA. Lisa Brunzell, utvecklingsledare, social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland och Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, hållbar utveckling på Region Värmland.

 

Fika

 

Utvecklingsprojektet Jämställt! och premiärvisning av film
Atwrk vill öka kunskapen om jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning. Under 2022 har över tusen ungdomar getts möjlighet att träna på jämställdhetsarbete genom appen ”Jämställt!”. Atwrk vill också öka kunskapen om varför jämställda styrelser presterar bättre. I ett samarbete med Molkoms folkhögskola har elever fått fria händer att ta fram en film riktad till ideella föreningar. Jan Elofsson, vd och grundare, berättar om appen Jämställt! och samarbetet med Molkoms folkhögskola.

 

Workshop
Aktuell information från Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 

16.30 Avslut

 

Välkommen på Moelvens skogsägarträff om skogens värde och aktuella skogsfrågor

Vi bjuder på värdefull kunskap!

Vi vill att din skog ska vara välmående och lönsam. Vi vill också att ditt skogsägarliv ska vara så enkelt och bekymmersfritt som möjligt. Därför försöker vi alltid finnas nära till hands för att stötta dig i alla frågor som rör skötsel och förvaltning. Och när tillfället ges delar vi gärna med oss av den kunskap och alla de erfarenheter vi samlat på oss. Det här är ett sådant tillfälle. På vårt kommande event har vi samlat flera av Moelvens ledande skogsexperter som tar upp aktuella skogsägarfrågor, som till exempel det rådande läget på marknaden och värdeutvecklingen för skogsmark. Vi diskuterar även artdirektivet och möjligheterna med den offensiva skogsbruksplanen. Avslutningsvis bjuder vi på ett trevligt mingel med enklare förtäring. Här får du tillfälle att ställa frågor och prata skog på tu man hand med våra experter.

Hoppas vi ses!

 

Program och medverkande

 • Jonas Karlsson – Det aktuella marknadsläget

 

 • Bengt Danielsson – Vad betyder ändringarna av artskyddsförordningen för skogsägarna?

 

 • Stefan Lindell – Vikten av att följa den offensiva skogsbruksplanen

 

 • Lina Magnusson & Johan Hofström – Värdet på skogsmarken

 

Snart kommer vi till ditt område:

 • Torsby Frykenskolans aula 22 november 18.30 – 20.00
 • Arvika Ritz 23 november 18.30 – 20.00
 • Borlänge Domnarvsgården 29 november 18.30 – 20.00
 • Örebro Universitetet, Hörsal L1 30 november 18.30 – 20.00
 • Karlstad Karlstad CCC 1 december 18.30 – 20.00
 • Bengtsfors Odeon 7 december 18.30 – 20.00

 

Anmäl dig på www.moelven.se/skogstraff