Bli medlem

Skogskvinnorna bygger nätverk, verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och stärker kvinnors inflytande i skogsnäringen. Föreningen är öppen för kvinnliga skogsägare och för kvinnor som är engagerade i skogsfrågor. Föreningen är partipolitisk obunden. Bli medlem redan idag!