Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2022

Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2022

Tallen tar revansch
Andelen tall som planteras på mark där den växer bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. Därmed kan skogen stå bättre rustad mot betesskador från älg men också stormar, bränder, skadedjur och klimatförändringar.

Pressmeddelande -Tallen tar revansch i skogen

Sedan 1 april i år finns också nya föreskrifter som innebär att gran inte längre godkänns som huvudplanta på det som bedöms som typiska tallmarker.

Pressmeddelande om nya föreskrifter

Projektet Mera tall har gjort ett antal filmer där olika sakkunniga delar med sig av sina kunskaper. De handlar om allt från olika sätt att föryngra till till vad hjortdjuren äter.

Se filmerna från projektet Mera tall på Youtube

Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström


Sök pengar för miljövårdande åtgärder
Vill du ge din skog ljus och ett myller av liv? Vilka natur- och kulturmiljöer i din skog ligger dig extra varmt om hjärtat? Längtar du till vårens blomsterprakt och vill säkra att orkidéer och blåsippor kommer att fortsätta trivas? Funderar du på att skapa en våtmark i din skog eller frihugga skyddsvärda träd? Gör slag i saken. Hör av dig till oss på Skogsstyrelsen, så kan vi prata om vilka möjligheter för kostnadsfri rådgivning och stöd som finns för dig och pärlorna i din skog. Du kan söka pengar för åtgärder som höjer miljövärdena i skogen. Stödet heter Skogens miljövärden och sista ansökningsdatum är den 31 december 2022. Du har två år på dig att genomföra dina åtgärder.

skogsstyrelsen.se/skogensmiljovarden

Foto: Jenny Leyman


Fortsätt leta
efter angrepp
Granbarkborrarnas svärmningsperiod går mot sitt slut men fortfarande hittas nya angrepp. De granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta i färg och tappa sina barr. Det kan fortfarande finnas virkesvärde kvar att rädda i dessa träd. Kolla också efter nyare angrepp i granar som står nära de tidigare, eftersom de kan ha angripits senare under sommaren.

Skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Ung, nykläckt 8-tandad granbarkborre. Fotograf: Mats Carlen


Hur göra med
döda granskogar?
Efter de senaste årens angrepp av granbarkborre står nu miljontals kubikmeter döda granar i delar av Götaland och Svealand. Har du stora områden med döda träd kan du behöva avverka för att ge plats för ny skog. Men tänk på säkerheten – det finns stora risker med att vistas och arbeta i död skog.

Skogsstyrelsen.se/dodagranskogar

 

drönarbild granbarkborreangripen skog. Foto: Skogsstyrelsen


Har du dikade torvmarker?
Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt.  Du kan få ekonomisk ersättning genom att teckna återvätningsavtal. Välkommen att höra av dig så kan vi resonera vidare.

Mer om återvätning, ersättningsnivåer och intresseanmälan för återvätningsavtal

Illustration på återvätning. Illustrerad av Ann Giss


Målbild för träd
och buskar
Vi fortsätter att lyfta skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Nu har turen kommit till målbilden för Levande träd och buskar med naturvärden. Det är en av de viktigaste att känna till eftersom den är relevant vid alla föryngringsavverkningar och många gånger även vid röjning eller gallring. I faktabladet och filmen kan du se vad som kännetecknar ett naturvärdesträd och hur man tar hänsyn till dem vid olika skogliga åtgärder. Målbilden beskriver också hur man genom att lämna så kallade utvecklingsträd vid avverkning, på sikt kan skapa nya naturvärdesträd där de saknas idag.

Levande träd och buskar med naturvärden – faktablad (PDF)

Se filmen om naturvärdesträd på Youtube

Asphänsyn. Foto: Ulf Flygar


Gå en webbutbildning!
Du har väl inte missat Skogsstyrelsens olika webbutbildningar? Dessa utbildningar är helt och hållet självstudier som du kan välja att genomföra när det passar dig bäst. De fungerar också att dela upp på flera tillfällen. Du hittar alla webbutbildningar i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Läs mer om utbildningarna på vår webbplats.

Aktiv skogsägare

Skogsskötsel för hög och säker tillväxt

Multiskadad ungskog

Granbarkborreskolan

Skogsstyrelsens Mina sidor – en introduktion

Bild på kvinna som sitter vid dator. Foto: Camilla Zilo


Spara dina planeringar
i Mina sidor
Den sista oktober stängs tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen i gamla Mina sidor. De har då ersatts av tjänster i nya Mina sidor. Ärenden som skickats in via Kartprogrammet kan du se i nya Mina sidor. Planeringar, snabbkartor och favoritplatser kommer inte flyttas över till nya Mina sidor och inte heller sparas hos Skogsstyrelsen. Instruktioner för hur du sparar ner och skriver ut dem hittar du på sidan Frågor och svar om Kartprogrammet.

Frågor och svar om Mina sidors kartprogram

Skärmdump från Mina sidor


Information om hur vi hanterar personuppgifter
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter


Logotype Skogsstyrelsen

Inbjudan till Skogskvinnornas dag i Glaskogens naturreservat, Lenungshammar

Inbjudan till Skogskvinnornas dag i Glaskogens naturreservat, Lenungshammar.

 

Den 27 augusti klockan 10.00 – 15.00.

Vi firar att nätverket funnits i tjugo år.

 

10.00 Mingel och kaffe

10.30 Vad har vi gjort i nätverket under de tjugo åren?

10.45 Föreläsning av Reidar Persson om den globala skogssituationen. Reidar har arbetat med bistånd och på SLU, presenterar sig som småskogsbonde.

11.45 Lunch på Cafe Carl i Lenungshammar. Skogskvinnorna bjuder medlemmar och inbjudna gäster.

12.45 Presentation av verksamheten i Naturreservatet Glaskogen.

13.15 Skogskvinnornas fortsatta arbete.

Avslutning

 

Anmälan om deltagande senast 18 augusti till Aina Spets 070-3485934 eller

Birgitta Fredriksson 070-9350058

 

Adress: Café Carl, Lenungshammar, 671 97 Glava.

20 år Skogskvinnorna

Reservera 27/8.
Skogskvinnor, nätverket har funnits i 20 år. Vi vill fira det med en dag i naturreservatet Glaskogen.
Vi får en föreläsning om den Globala skogssituationen av Reidar Persson, som presenterar sig som småskogsbonde, tidigare arbetare med bistånd och som tidigare verksam på SLU.
Vi samlas på Café Carl i Lenungshammar.
Inbjudan kommer.

Skogsgläntans nätverksträff den 23 augusti 2022 via Teams

Träffen sker via Teams, här finns mer info samt anmälningslänk. Det är möjligt att ställa frågor till Annikka och Caroline i samband med anmälan. Sista anmälningsdag är 20.8 och nätverksträffen hålls 23.8 kl.18-20.

Förbered dig och lyssna gärna redan nu på en debatt som Annikka Selander deltog i under juni. Rubriken är Skogen binder mindre kol – är utsläppsmålen hotade?

Nyheter från Paper Province

– – NYHETSBREV #3, 2 juni 2022 —

Stora Enso och Modvion i samarbete – trä ska bli förstahandsval för vindkraftstorn

Stora Enso och träteknologiföretaget Modvion inleder samarbete för att etablera trä som ett förstahandsval vid byggande av vindkraftstorn. Syftet med samarbetet är att visa de stora möjligheterna att använda trä som byggmaterial i krävande konstruktioner. Läs mer.

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi.

– I arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar region krävs långsiktiga och starka samarbeten. Akademin för smart specialisering är ett framgångsrikt exempel och därför var det en självklarhet att fortsätta på den inslagna banan, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd. Läs mer.

Nordic Paper levererar papper till påsar i värmländskt samarbete

Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag som konverterar pappret till bärkassar för ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Läs mer.

Säkerhetsarbete som gett resultat

De senaste tre, fyra åren har olyckorna minskat drastiskt på BillerudKorsnäs Gruvön. Anledningen, menar säkerhetschef Charlotta Sundgren, är deras aktiva arbete med säkerhetskultur.

– Olycksfallsstatistiken är jättetydlig. Vi minskar med 30 procent varje år, berättar Charlotta. Läs mer.

”Att arbeta säkert är ett val”

Ett av målen för Stora Enso Skoghalls Bruk är att vara branschledande inom säkerhet. Där ser ledningen på säkerhet och välmående som något som skapas tillsammans.

– På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”. Det innebär en tro på att alla vill göra ett bra jobb och har en omtanke för varandra. Den kraften vill vi släppa lös genom att aktivera medarbetarna i säkerhetsarbetet. När alla gör bra tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat, säger platschef Marie Morin. Läs mer.

“Tillsammans är vi starka”

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna.

– Vi har sett en väldig effekt. 2015 hade vi nio olyckor och 100 BBS-samtal. I år är antalet allvarligare olyckor hittills nere på noll samtidigt som omkring 1200 BBS-samtal har genomförts med medarbetare, säger Henrik Eriksson. Läs mer.

”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart i världen man etablerar sig. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den. Det intygar Biosorbe.

– I Värmland hade vi ett skogsindustriellt kluster, en motor. I stället för att vara en liten mygglarv i Stockholm kan vi vara en abborre i Värmland, säger Lars-Erik Sjögren, Biosorbes vd. Läs mer.

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. Läs mer.

 

Lediga Jobb

 

Redo för utmaning? Just nu har Stora Enso Skoghalls Bruk lediga tjänster inom digitalisering och kommunikation. Läs mer om jobben och ansök nedan:

Communication Manager
Digitalisation Development Manager

 

SENASTE FILMERNA

 


Berättelsen om Paper Province

Vad gör egentligen ett kluster inom skoglig bioekonomi? Varför är det viktigt och hur startade allt för 23 år sedan? Träffa vår vd och utvalda medlemsföretag som delar med sig av sina berättelser om Paper Province.

 

Branschträff och starkt nätverkande

24 maj samlades drygt 130 personer med koppling till skogsindustrin på Papermakers Night. Bland gästerna fanns allt från enmansföretag till stora internationella bolag. Det var ett ypperligt tillfälle att skapa nya affärskontakter och lära om hur hållbar utveckling kan innebära klirr i kassan.

 

COPYRIGHT 2022 © PAPER PROVINCE | KARLSTAD INNOVATION PARK, SOMMARGATAN 101A | SE-656 37 | KARLSTAD, SWEDEN

Följ oss på Twitter | Gilla oss på Facebook

Påminnelse om medlemsavgiften och om invigningen av Södra Råda timmerkyrka

Här kommer en påminnelse att det är dags att betala medlemsavgiften för Skogskvinnorna!

Du kan betala medlemsavgiften (250 kronor) på Bankgiro 5626-4146 elller via Swish 1235708540.

Medlemsavgiften möjliggör all vår verksamhet så vi uppmanar alla – nya som gamla, aktiva som icke aktiva – stöd vår ideella verksamhet!

 

Vi också påminner er om vår fin sommarresa till invigningen av Södra Råda timmerkyrka:

Officiell invigning av Råda timmerkyrka den 4 juni 2022, klockan 13-17.

Skogskvinnorna bjuder sina medlemmar på busstransport till Södra Råda.

Mat och dryck finns att köpa på området.

 

Program:

13.00 Officiell invigning (kyrkoplatsen)

13.30-17.00 Kyrkan visas upp – korta konserter med levande musik (kyrka)

13.30-17.00 Hantverkare som kan visa upp redskap, teknik och prata med besökare

Verktygsutställning (kyrkogården)

13.30-15.30 Matservering och filmvisning av rekonstruktionsarbetet (bygdegården)

13.30-17.00 Hantverksaktivitet; Kaffeservering

Uppvisning av hembygdsgårdens museum (hembygdsgården)

13.30-17.00 Konstutställning Akvareller från Värmlands museum

Lokala konst- och hantverkare visar upp sina alster (kulturhuset)

 

Information omkring bussresan:

09.20 Vännacka

10.05 Arvika

10.40 Högboda

10.50 Kil

11.10 Karlstad

11.30 Väse

11.50 Kristinehamn

13.00 Officiell invigning av timmerkyrkan Södra Råda

Ca. 15.00-16.00 Påbörjas hemresan

 

Anmälan till Aina Spets 070 348 5934 eller Birgitta Fredriksson 070 935 0058.

Sista anmälningsdag är den 28/5.

Inbjudan till invigningen av Södra Råda timmerkyrka den 4 juni 2022

Inbjudan till Skogskvinnorna, till invigningen av Södra Råda timmerkyrka

Officiell invigning av Råda timmerkyrka den 4 juni 2022, klockan 13-17.

Skogskvinnorna bjuder sina medlemmar på busstransport till Södra Råda.

Mat och dryck finns att köpa på området.

 

Program:

13.00            Officiell invigning (kyrkoplatsen)

13.30-17.00 Kyrkan visas upp – korta konserter med levande musik (kyrka)

13.30-17.00 Hantverkare som kan visa upp redskap, teknik och prata med besökare

Verktygsutställning (kyrkogården)

13.30-15.30 Matservering och filmvisning av rekonstruktionsarbetet (bygdegården)

13.30-17.00 Hantverksaktivitet; Kaffeservering

Uppvisning av hembygdsgårdens museum (hembygdsgården)

13.30-17.00 Konstutställning Akvareller från Värmlands museum

Lokala konst- och hantverkare visar upp sina alster (kulturhuset)

 

Information omkring bussresan:

09.20                 Vännacka

10.05                 Arvika

10.40                 Högboda

10.50                Kil

11.10                 Karlstad

11.30                 Väse

11.50                 Kristinehamn

13.00                 Officiell invigning av timmerkyrkan Södra Råda

Ca. 15.00-16.00      Påbörjas hemresan

 

Anmälan till Aina Spets 070 348 5934 eller Birgitta Fredriksson 070 935 0058.

Sista anmälningsdag är den 28/5.

Medlemsavgift och studieresa

I vårt medlemsregister finns minst 120 namn på Skogskvinnor.
Vi har planer på en intressant studieresa i sommar. Det vi behöver är medlemsavgifterna.
Det är redan april nu, dags att Swisha eller betala genom bankgiro.
Vi ska diskutera studiebesöket på nästa styrelsemöte.