Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 7 – 2022

Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos

Välkommen på distansträffar!

Vi fortsätter med våra populära distansträffar. Denna gång med tema skog och klimat samt hyggesfritt skogsbruk. Träffarna hålls på distans via Teams och tid finns för frågor och reflektioner. Du anmäler dig enkelt via ett formulär på Skogsstyrelsens hemsida.

 

Klimatanpassad skogsskötsel
Klimatanpassning av skogsbruket är en nödvändighet då klimatet förändras och risken för olika typer av skador ökar. På träffarna får du reda på vad som menas med klimatanpassning och vilka åtgärder du som skogsägare kan göra för att din skog ska förbli frisk och motståndskraftig.

Svealand 
– 5 december, kl.18.00-19.30
Götaland – 6 december, kl.13.00-14.30

Norrland – 14 december, kl.19.30-21.00

Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström

Vägar och skogsbruk
En väg är en investering i skogsskötsel och behöver underhållas. På träffen pratar vi bland annat om vägars betydelse, varför det byggs nya vägar, hur skogsbilvägar byggs och underhålls och hur klimatförändringar påverkar detta.

Vägar och skogsbruk
16 december, kl.12.00-13.00

 

Mer information och anmälan

skogsstyrelsen.se/klimattraffar


Webbutbildningar om klimat
Hur förändras klimatet och hur påverkar det våra skogar? För att skogen fortsatt ska må bra behöver skogsbruket anpassas.

Lär dig mer i våra båda webbutbildningar:

 • Klimatförändringarnas påverkan på skogen
 • Klimatanpassad skogsskötsel

För att kunna anmäla dig måste du registrera ett konto i Kunskapsportalen. Det fungerar inte att göra i Saba-appen, utan måste göras på webbplatsen.

Mer information och anmälan


Nyfiken på hyggesfritt skogsbruk?
Vad är egentligen hyggesfritt skogsbruk? Vilka olika metoder finns det och hur fungerar det i praktiken? Det här och mycket mer får du lära dig mer om under Hyggesfria veckan. Vecka 48 erbjuder Skogsstyrelsen en mängd digitala seminarier och föreläsningar.

Välkommen att delta, ingen föranmälan krävs!

 

Läs mer om hyggesfria veckanLogotype Skogsstyrelsen

Trees for Me:s webbinarium om tillväxt och ekonomi i blandskog med björk 2022-12-02

Välkommen till det första webbinariet i Trees For Me:s webbinarieserie fokuserat på kunskap om snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

En av Trees For Me:s nya doktorander, Ola Dosumu, kommer presentera sin masteruppsats från SLU. Olas uppsats är en simuleringsstudie som visar att blandskogsbestånd med hög initial andel björk ger lika eller något bättre tillväxt än andra simulerade skogsskötselalternativ.

Datum och tid

2 december kl. 14.00-15.00

Registrering och övrig information

Webbinariet hålls online via Zoom.

Vänligen registrera dig i god tid för att få inloggningsinstruktioner till webbinariet, via denna registreringslänk:
https://slu-se.zoom.us/webinar/register/WN_B6F6PTLqRAyOCk7hnQVGbQ

Webbinariet hålls på engelska.

Nätverksträff med Ett jämställt Värmland

INBJUDAN

 

På nätverksträffen 1 december blir det inspel och intressanta samtal om unga och jämställdhet. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.
Nätverksträffen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

 

Datum: 1 december, drop-in från klockan 13.00. Program klockan 13.15–16.30.

 

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad.

 

Anmälan: Anmäl dig via länken https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx… senast den 25 november.

 

OBS! Om du anmäler dig, låt gärna Aina Spets (mobil: 070 348 5934) veta att du är med. Då vet vi att vi har en representant för Skogskvinnorna – Värmland på träffen. Tack!

 

Varmt välkommen!

 

Program

 

13.00 Ankomst
Unga tjejer och killars levnadsvillkor i Sverige
Hur ser de ungas levnadsvillkor och attityder till jämställdhet och inflytande ut idag? Emma Thornström, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, ger en summering av Ung idag-rapporter. Hon berättar bland annat om unga tjejer och killars deltagande i politiska handlingar och intresse för samhälle och omvärld.

 

Elevers drogvanor och hälsa
Resultat från undersökningen Elevers drogvanor och Elevhälsodatabasen ELSA. Lisa Brunzell, utvecklingsledare, social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland och Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, hållbar utveckling på Region Värmland.

 

Fika

 

Utvecklingsprojektet Jämställt! och premiärvisning av film
Atwrk vill öka kunskapen om jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning. Under 2022 har över tusen ungdomar getts möjlighet att träna på jämställdhetsarbete genom appen ”Jämställt!”. Atwrk vill också öka kunskapen om varför jämställda styrelser presterar bättre. I ett samarbete med Molkoms folkhögskola har elever fått fria händer att ta fram en film riktad till ideella föreningar. Jan Elofsson, vd och grundare, berättar om appen Jämställt! och samarbetet med Molkoms folkhögskola.

 

Workshop
Aktuell information från Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 

16.30 Avslut

 

Välkommen på Moelvens skogsägarträff om skogens värde och aktuella skogsfrågor

Vi bjuder på värdefull kunskap!

Vi vill att din skog ska vara välmående och lönsam. Vi vill också att ditt skogsägarliv ska vara så enkelt och bekymmersfritt som möjligt. Därför försöker vi alltid finnas nära till hands för att stötta dig i alla frågor som rör skötsel och förvaltning. Och när tillfället ges delar vi gärna med oss av den kunskap och alla de erfarenheter vi samlat på oss. Det här är ett sådant tillfälle. På vårt kommande event har vi samlat flera av Moelvens ledande skogsexperter som tar upp aktuella skogsägarfrågor, som till exempel det rådande läget på marknaden och värdeutvecklingen för skogsmark. Vi diskuterar även artdirektivet och möjligheterna med den offensiva skogsbruksplanen. Avslutningsvis bjuder vi på ett trevligt mingel med enklare förtäring. Här får du tillfälle att ställa frågor och prata skog på tu man hand med våra experter.

Hoppas vi ses!

 

Program och medverkande

 • Jonas Karlsson – Det aktuella marknadsläget

 

 • Bengt Danielsson – Vad betyder ändringarna av artskyddsförordningen för skogsägarna?

 

 • Stefan Lindell – Vikten av att följa den offensiva skogsbruksplanen

 

 • Lina Magnusson & Johan Hofström – Värdet på skogsmarken

 

Snart kommer vi till ditt område:

 • Torsby Frykenskolans aula 22 november 18.30 – 20.00
 • Arvika Ritz 23 november 18.30 – 20.00
 • Borlänge Domnarvsgården 29 november 18.30 – 20.00
 • Örebro Universitetet, Hörsal L1 30 november 18.30 – 20.00
 • Karlstad Karlstad CCC 1 december 18.30 – 20.00
 • Bengtsfors Odeon 7 december 18.30 – 20.00

 

Anmäl dig på www.moelven.se/skogstraff

Enkät för ett mastersarbete

Medverka gärna i Saras enkät för hennes mastersarbete. Information och länken finns nedan. Tack!

 

Hej!
Jag kontaktar dig med anledning av ditt privata skogsägande. Jag heter Sara Bökmark och utför mitt mastersarbete vid Stockholms universitet. I denna studie undersöker jag perspektiv på kolinlagring som en konkurrenskraftig skogsnäring, som komplement till virkesproduktion och avsättningar.
Jag sätter stort värde på din medverkan, där jag önskar att du svarar utifrån dina perspektiv och den kunskap du har på ämnet i dagsläget.
Var vänlig besvara enkäten senast 2022-10-23 genom att klicka på länken nedan:
https://survey.su.se/kolinlagring-privata-skogsagare/sv

Om studien

EU:s länder har satt ambitiösa klimat- och biodiversitetsmål för att minska samhällets utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. För att nå målen kan skogsbruket komma att påverkas, genom dess potential att möta både klimat- och biodiversitetsutmaningar.
Med denna kvalitativa studie vill jag undersöka perspektiv och attityder till en alternativ skogsnäring. Syftet är att svara på frågan: kan kolinlagring bli ett konkurrenskraftigt alternativ till den idag dominerande virkesproduktionen i Sverige? Studien i sin helhet består av enkäter, intervjuer och dokumentanalys.

Enkäten består av 8 frågor och tar ca 10 minuter. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan sidorna och pausa, utan att dina svar går förlorade.

Genom att skicka in ditt svar samtycker du till att ansvarig för studien har tillgång till de uppgifter du anger. Uppgifterna kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Inga personuppgifter efterfrågas, enkäten är anonym.
Har du frågor? Kontakta mig på:
sarabokmark@gmail.com eller 073-586 47 73
Stort tack för din medverkan!

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2022

Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2022

Tallen tar revansch
Andelen tall som planteras på mark där den växer bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. Därmed kan skogen stå bättre rustad mot betesskador från älg men också stormar, bränder, skadedjur och klimatförändringar.

Pressmeddelande -Tallen tar revansch i skogen

Sedan 1 april i år finns också nya föreskrifter som innebär att gran inte längre godkänns som huvudplanta på det som bedöms som typiska tallmarker.

Pressmeddelande om nya föreskrifter

Projektet Mera tall har gjort ett antal filmer där olika sakkunniga delar med sig av sina kunskaper. De handlar om allt från olika sätt att föryngra till till vad hjortdjuren äter.

Se filmerna från projektet Mera tall på Youtube

Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström


Sök pengar för miljövårdande åtgärder
Vill du ge din skog ljus och ett myller av liv? Vilka natur- och kulturmiljöer i din skog ligger dig extra varmt om hjärtat? Längtar du till vårens blomsterprakt och vill säkra att orkidéer och blåsippor kommer att fortsätta trivas? Funderar du på att skapa en våtmark i din skog eller frihugga skyddsvärda träd? Gör slag i saken. Hör av dig till oss på Skogsstyrelsen, så kan vi prata om vilka möjligheter för kostnadsfri rådgivning och stöd som finns för dig och pärlorna i din skog. Du kan söka pengar för åtgärder som höjer miljövärdena i skogen. Stödet heter Skogens miljövärden och sista ansökningsdatum är den 31 december 2022. Du har två år på dig att genomföra dina åtgärder.

skogsstyrelsen.se/skogensmiljovarden

Foto: Jenny Leyman


Fortsätt leta
efter angrepp
Granbarkborrarnas svärmningsperiod går mot sitt slut men fortfarande hittas nya angrepp. De granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta i färg och tappa sina barr. Det kan fortfarande finnas virkesvärde kvar att rädda i dessa träd. Kolla också efter nyare angrepp i granar som står nära de tidigare, eftersom de kan ha angripits senare under sommaren.

Skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Ung, nykläckt 8-tandad granbarkborre. Fotograf: Mats Carlen


Hur göra med
döda granskogar?
Efter de senaste årens angrepp av granbarkborre står nu miljontals kubikmeter döda granar i delar av Götaland och Svealand. Har du stora områden med döda träd kan du behöva avverka för att ge plats för ny skog. Men tänk på säkerheten – det finns stora risker med att vistas och arbeta i död skog.

Skogsstyrelsen.se/dodagranskogar

 

drönarbild granbarkborreangripen skog. Foto: Skogsstyrelsen


Har du dikade torvmarker?
Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt.  Du kan få ekonomisk ersättning genom att teckna återvätningsavtal. Välkommen att höra av dig så kan vi resonera vidare.

Mer om återvätning, ersättningsnivåer och intresseanmälan för återvätningsavtal

Illustration på återvätning. Illustrerad av Ann Giss


Målbild för träd
och buskar
Vi fortsätter att lyfta skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Nu har turen kommit till målbilden för Levande träd och buskar med naturvärden. Det är en av de viktigaste att känna till eftersom den är relevant vid alla föryngringsavverkningar och många gånger även vid röjning eller gallring. I faktabladet och filmen kan du se vad som kännetecknar ett naturvärdesträd och hur man tar hänsyn till dem vid olika skogliga åtgärder. Målbilden beskriver också hur man genom att lämna så kallade utvecklingsträd vid avverkning, på sikt kan skapa nya naturvärdesträd där de saknas idag.

Levande träd och buskar med naturvärden – faktablad (PDF)

Se filmen om naturvärdesträd på Youtube

Asphänsyn. Foto: Ulf Flygar


Gå en webbutbildning!
Du har väl inte missat Skogsstyrelsens olika webbutbildningar? Dessa utbildningar är helt och hållet självstudier som du kan välja att genomföra när det passar dig bäst. De fungerar också att dela upp på flera tillfällen. Du hittar alla webbutbildningar i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Läs mer om utbildningarna på vår webbplats.

Aktiv skogsägare

Skogsskötsel för hög och säker tillväxt

Multiskadad ungskog

Granbarkborreskolan

Skogsstyrelsens Mina sidor – en introduktion

Bild på kvinna som sitter vid dator. Foto: Camilla Zilo


Spara dina planeringar
i Mina sidor
Den sista oktober stängs tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen i gamla Mina sidor. De har då ersatts av tjänster i nya Mina sidor. Ärenden som skickats in via Kartprogrammet kan du se i nya Mina sidor. Planeringar, snabbkartor och favoritplatser kommer inte flyttas över till nya Mina sidor och inte heller sparas hos Skogsstyrelsen. Instruktioner för hur du sparar ner och skriver ut dem hittar du på sidan Frågor och svar om Kartprogrammet.

Frågor och svar om Mina sidors kartprogram

Skärmdump från Mina sidor


Information om hur vi hanterar personuppgifter
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter


Logotype Skogsstyrelsen

Inbjudan till Skogskvinnornas dag i Glaskogens naturreservat, Lenungshammar

Inbjudan till Skogskvinnornas dag i Glaskogens naturreservat, Lenungshammar.

 

Den 27 augusti klockan 10.00 – 15.00.

Vi firar att nätverket funnits i tjugo år.

 

10.00 Mingel och kaffe

10.30 Vad har vi gjort i nätverket under de tjugo åren?

10.45 Föreläsning av Reidar Persson om den globala skogssituationen. Reidar har arbetat med bistånd och på SLU, presenterar sig som småskogsbonde.

11.45 Lunch på Cafe Carl i Lenungshammar. Skogskvinnorna bjuder medlemmar och inbjudna gäster.

12.45 Presentation av verksamheten i Naturreservatet Glaskogen.

13.15 Skogskvinnornas fortsatta arbete.

Avslutning

 

Anmälan om deltagande senast 18 augusti till Aina Spets 070-3485934 eller

Birgitta Fredriksson 070-9350058

 

Adress: Café Carl, Lenungshammar, 671 97 Glava.

20 år Skogskvinnorna

Reservera 27/8.
Skogskvinnor, nätverket har funnits i 20 år. Vi vill fira det med en dag i naturreservatet Glaskogen.
Vi får en föreläsning om den Globala skogssituationen av Reidar Persson, som presenterar sig som småskogsbonde, tidigare arbetare med bistånd och som tidigare verksam på SLU.
Vi samlas på Café Carl i Lenungshammar.
Inbjudan kommer.

Skogsgläntans nätverksträff den 23 augusti 2022 via Teams

Träffen sker via Teams, här finns mer info samt anmälningslänk. Det är möjligt att ställa frågor till Annikka och Caroline i samband med anmälan. Sista anmälningsdag är 20.8 och nätverksträffen hålls 23.8 kl.18-20.

Förbered dig och lyssna gärna redan nu på en debatt som Annikka Selander deltog i under juni. Rubriken är Skogen binder mindre kol – är utsläppsmålen hotade?

Nyheter från Paper Province

– – NYHETSBREV #3, 2 juni 2022 —

Stora Enso och Modvion i samarbete – trä ska bli förstahandsval för vindkraftstorn

Stora Enso och träteknologiföretaget Modvion inleder samarbete för att etablera trä som ett förstahandsval vid byggande av vindkraftstorn. Syftet med samarbetet är att visa de stora möjligheterna att använda trä som byggmaterial i krävande konstruktioner. Läs mer.

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi.

– I arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar region krävs långsiktiga och starka samarbeten. Akademin för smart specialisering är ett framgångsrikt exempel och därför var det en självklarhet att fortsätta på den inslagna banan, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd. Läs mer.

Nordic Paper levererar papper till påsar i värmländskt samarbete

Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag som konverterar pappret till bärkassar för ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Läs mer.

Säkerhetsarbete som gett resultat

De senaste tre, fyra åren har olyckorna minskat drastiskt på BillerudKorsnäs Gruvön. Anledningen, menar säkerhetschef Charlotta Sundgren, är deras aktiva arbete med säkerhetskultur.

– Olycksfallsstatistiken är jättetydlig. Vi minskar med 30 procent varje år, berättar Charlotta. Läs mer.

”Att arbeta säkert är ett val”

Ett av målen för Stora Enso Skoghalls Bruk är att vara branschledande inom säkerhet. Där ser ledningen på säkerhet och välmående som något som skapas tillsammans.

– På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”. Det innebär en tro på att alla vill göra ett bra jobb och har en omtanke för varandra. Den kraften vill vi släppa lös genom att aktivera medarbetarna i säkerhetsarbetet. När alla gör bra tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat, säger platschef Marie Morin. Läs mer.

“Tillsammans är vi starka”

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna.

– Vi har sett en väldig effekt. 2015 hade vi nio olyckor och 100 BBS-samtal. I år är antalet allvarligare olyckor hittills nere på noll samtidigt som omkring 1200 BBS-samtal har genomförts med medarbetare, säger Henrik Eriksson. Läs mer.

”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart i världen man etablerar sig. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den. Det intygar Biosorbe.

– I Värmland hade vi ett skogsindustriellt kluster, en motor. I stället för att vara en liten mygglarv i Stockholm kan vi vara en abborre i Värmland, säger Lars-Erik Sjögren, Biosorbes vd. Läs mer.

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. Läs mer.

 

Lediga Jobb

 

Redo för utmaning? Just nu har Stora Enso Skoghalls Bruk lediga tjänster inom digitalisering och kommunikation. Läs mer om jobben och ansök nedan:

Communication Manager
Digitalisation Development Manager

 

SENASTE FILMERNA

 


Berättelsen om Paper Province

Vad gör egentligen ett kluster inom skoglig bioekonomi? Varför är det viktigt och hur startade allt för 23 år sedan? Träffa vår vd och utvalda medlemsföretag som delar med sig av sina berättelser om Paper Province.

 

Branschträff och starkt nätverkande

24 maj samlades drygt 130 personer med koppling till skogsindustrin på Papermakers Night. Bland gästerna fanns allt från enmansföretag till stora internationella bolag. Det var ett ypperligt tillfälle att skapa nya affärskontakter och lära om hur hållbar utveckling kan innebära klirr i kassan.

 

COPYRIGHT 2022 © PAPER PROVINCE | KARLSTAD INNOVATION PARK, SOMMARGATAN 101A | SE-656 37 | KARLSTAD, SWEDEN

Följ oss på Twitter | Gilla oss på Facebook