Årsmöte 24 april i Wiksfors bruk Långserud

Välkomna till ett Corona-anpassat fysiskt årsmöte lördag 24 april i Wiksfors bruk Långserud.
  • Vi startar kl. 10.00 med fika och mingel med avstånd.
  • Skogskvinnorna bjuder efter mötet på en enkel lunch.
  • Alla butiker har öppet, det kommer bli en härlig upplevelse!

OBS! Anmäl till deltagande till Aina Spets 070-348 59 34.

 

Vägbeskrivning och mer information:

Vägbeskrivning

https://wiksforsbruk.se/

 

Vi saknar våra medlemmar!

Vi saknar våra medlemmar i tider av Corona.

Men skogen tar ingen hänsyn till en global pandemi, och inte vi heller.
Vi ställer om så gott det går från fysiskt till digitalt.
Men för att arbetet ska kunna fortsätta och vi ska ha möjlighet att arrangera konferenser, föreläsningar och andra event så är vi beroende av ert bidrag!
Har du ännu inte betalat årets medlemsavgift?
Swisha 250 kr till 123 570 85 40 alt. BG 5626-4146

God Jul & mot ett ljusare 2021!

Ett långt och ovanligt år 2020 är snart till ända.
Skogskvinnorna har gång på gång tvingats planera om och ställa in tänkta arrangemang.

Vår enda fysiska träff var höstens inspirationsdag i Gammalkroppa blev dock en verklig höjdpunkt med besök vid kolmilan, Värmländsk skogshistoria och härlig mat. Lagom till den andra vågen så ställde vi också om och hade vår första digitala skogsträff med Lina Magnusson, Moelven skog, som samtalsledare. Diskussionerna handlade om viltanpassat skogsbruk och certifiering. Ett stort arbete med ansökningar av medel till fortsatt verksamhet i Nordiske Skogskvinner och sponsring av en konferens för medlemmar i de svenska skogliga nätverken har gjorts. Vi väntar på utfallet av dessa.

Vi önskar alla Skogskvinnor, medlemmar i övriga svenska nätverk, Kvinner i Skogbruket Norge och Konur i Skogi – Island En God Jul och Ett riktigt Gott Nytt År!

 

Inbjudan till webbinarium lördag 21 november kl 09.00

Denna gång träffas vi digitalt!

Lördag den 21 November kl 09.00 bjuder Moelven Skog in Skogskvinnorna till webbinarium

Temat för dagen är:

  • Viltanpassad skogsskötsel – tips & trix
  • Nyheter inom skogscertifiering – att tänka på

Föreläsningarna inkl. frågor kommer att pågå fram till kl 11.30.

Anmälan till Aina Spets

Mejl: aina.spets@telia.com

Telefon: 070-348 59 34

 

Varmt välkomna!

 

     

 

Välkomna på inspirationsdag!

Välkomna till Skogskvinnornas årliga inspirationsdag den 19 september!

Vi möts på Gammalkroppa där vi får lära oss mer om såväl skogshistoria, kolmilning och andra aktuella skogliga frågor.

Anmäl dig till Aina Spets omgående, och som senast 15 september.

Självfallet är besöket anpassat efter rådande pandemi, kom frisk och håll avståndet!

Klicka på bilden för att läsa programmet eller klicka här för att ladda ner programmet i filformat.

 

Vi ses på Gammalkroppa!

Hälsningar

Styrelsen

 

Tack för ett fantastiskt 2019!

2019 har på många vis varit ett historiskt år för Skogskvinnorna, inte minst med tanke på det avtal vi nu ingått med de övriga nordiska kvinnliga nätverken.

Kvinnor i skogsbruket har på många sätt varit i fokus i år, vi tänker då bland annat på den mängd av artiklar som publicerats kring kalendrar med lättklädda damer, och hur såväl enskilda företag som myndigheter nu börjat agera på att både kvinnliga skogsägare och yrkesverksamma kvinnor ställer tydligare krav på branschen.

Det känns onekligen som vårt nätverk är viktigare än någonsin, och vi ser fram emot en spännande fortsättning på denna debatt.

Vi vill med detta sagt också tacka alla våra medlemmar för att ni möjliggör att vi tillsammans kan påverka, belysa, kunskapsutbyta och inte minst få Vår röst hörd i skogsbranschen.

Som medlem i Skogskvinnorna Värmland utgör Du en nyckelresurs mitt i Sveriges bioekonomiska nav.

För det är i Värmland som står i centrum vad gäller svensk skogsindustris utveckling, nya fiberbaserade produkter och klusternätverkande.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & ser fram emot ett nytt år tillsammans fyllt av spännande aktiviteter!

Här kan du läsa ett urval av publicerade artiklar i ämnet lättklädda damer i skogliga kalendrar:

https://www.dn.se/ekonomi/skogsstyrelsen-slutar-kopa-maskiner-fran-bolag-med-sexistisk-kalender

https://www.svd.se/staten-ratar-stihl-efter-lattkladd-reklam

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7359075

https://www.dn.se/ekonomi/lattkladd-kalender-skakar-om-skogsbranschen

https://www.skogssallskapet.se/ovrigt/nyheter/nyheter/2019-12-03-resan-mot-en-jamstalld-skogssbransch-har-bara-borjat.html

https://www.dn.se/ekonomi/ministern-kritisk-till-lattkladda-skogskalendern-kanns-gammeldags/

https://www.atl.nu/skog/lattkladd-kalender-vacker-ilska-blev-helt-chockad/

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/12/kalender-pa-halvnakna-kvinnor-med-ponsses-logo-chockerar-hemskt-att-sadant-har

https://www.landskogsbruk.se/debatt/skogsmaskiner-saljs-med-sexistisk-kalender/

Här följer också ett urval av bilder från året som gått:

 

Ett historiskt samarbetsavtal mellan nordiska skogskvinnor är undertecknat

Ett historiskt samarbetsavtal mellan nordiska kvinnliga nätverk skrevs klart och undertecknades vid ett möte i Oslo 22-24 november.

I Det norske Skogsellskaps lokaler möttes representanter för Kvinner i Skogbruket – Norge, Skogarkonur – Island, Spillkråkan och Skogskvinnorna i Värmland från Sverige.

 

En ledningsgrupp har bildats med ordförande från respektive nätverk som självklara medlemmar. Ledningsgruppen kan sen under det fortsatta arbetet behöva ta in någon mer medlem från nätverken som deltar i arbetet. Särskilt aktuellt för värdlandet för

nästa konferens. Konferenserna kommer att arrangeras av de olika länderna vartannat år. I juni hölls den i Jönköping och 2020 är Norge värdland. Planeringen för den började diskuteras i Oslo.

Det diskuterades också hur man ska få kvinnliga skogsägare Finland och Danmark delaktiga i nätverket. Det är nödvändigt med samarbete

För att tillsammans öka jämställdheten inom skogsnäringen. Nätverket behövs för att göra kvinnor aktiva och engagerade som skogsägare

och yrkesverksamma i skogsnäringen. Nätverket är initierat av Nordiska Rådet.

 

Med vänlig hälsning

Aina

 

Klicka på bilden för att förstora den

SAVE THE DATE – konferens i Österrike “Forests in women’s hands”

25-27 Maj 2020 arrangerar ett av våra systernätverk i Österrike Forstfrauen daz Netzwerk konferens på temat “Forest in women’s hands” i Österrike.

Skogskvinnorna Värmland har ännu inte beslutat om officiellt deltagande, men konferensen går ut på att sammanföra skogliga kvinnor världen över.

Anmälan öppnar i November!

Läs mer på vår motsvarighets i Österrike Forstfrauen daz Netzwerks hemsida: https://www.forstfrauen.at/index.php/en/conference-2020

För att nå visionen – studie om jämställdhet inom skogssektorn

Just nu pågår en studie om jämställdhet inom skogssektorn via Skogsstyrelsen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

För att nå visionen om ett Jämställt och Jämlikt skogsägande/skogsbrukande 2030 har ett stort antal aktiviteter identifierats.

Aktiviteterna är:

Öka kunskapsnivån i samhället om hur skogsbranschen agerar och vad vi faktiskt gör för att öka/nå hållbarheten.
• Ifrågasätt strukturer/normer för att medvetengöra gamla vanor = skapa förändring.
• Informera om de möjligheterna som finns inom skogsbranschen tidigt i åldrarna för att säkra framtida kompetensförsörjning,
• Reflektion över sina egna normer/arbetssätt. Kan vi göra små/stora förändringar? Vad?
• Branschöverskridande möten och utbyten
• Motverka felaktiga föreställningar om skogsbruket.
• Öka kompetensen hos skogsägare.
• Aktivt arbete mot ett jämställt/jämlikt skogsägande

Att redan i förskolan ha ”lektioner” i skogen. Lära mer av skogen från denna åldern
• Tid.
• Större medvetenhet hos skogsägare både män och kvinnor.
• Engagemang.
• Samarbete

• Rekrytering.
• Var ödmjuk inför förändring. Det kan ju bli bra!
• Utbildning.
• Värdegrund=Hållbarhet, jämställdhet, mångfald.
• Delta i olika forum.
• Ökad kunskapsnivå hos alla aktörer inom kedjan.
• Informera! Skapa intresse.
• Ta vara på erfarenheten.
• Se till att texten i skolböckerna är aktuell när det gäller skogen.
• Aktivt arbete med att rekrytera en differentierad arbetskraft.
• Ha träffar bara för kvinnor.
• Ge kvinnor makten/backa upp dem.
• Marknadsföring.
• Branschansvar för jämlikhet/jämställdhet

Som ni ser så stödjer och främjar ju Skogskvinnorna Värmland direkt och indirekt ett flertalet punkter ovan!

Styrelsen kommer också att spåna vidare på hur på ett ännu tydligare vis kan bidra till att nå målen 2030.

Väl mött!

För att använda originalmaterialet, klicka HÄR