Skogsgläntans digital träff

Skogsgläntan har årets första träff via Teams torsdag 18.1.2024 kl 18-19:30.

Temat är ”Så ser jag på min skog”.

Deltagare i nätverket Skogsgläntan berättar om sitt skogsägande, sina erfarenheter och sina visioner för framtiden.

Två deltagare i nätverket kommer att inleda och ge sina perspektiv och så hoppas vi att ni andra inspireras och också vill berätta och diskutera.

Du behöver anmäla dig till tillfället. Anmälningslänken publiceras denna vecka.