Om Skogskvinnorna

Skogskvinnorna i Värmland är ett nätverk för dig som är kvinnlig skogsägare, för dig som arbetar med eller i skogen eller för dig som helt enkelt har ett skogligt intresse!

Nätverket startades i Torsby för drygt 10 år sedan och idag är vi 100 medlemmar med olika kopplingar till skog och Värmland.

Skogskvinnorna vill verka för att kvinnliga skogsägare utvecklar sitt kunnande och tar ansvar för sitt ägande av skog, ett framtidsarv.

En välskött skog ger dig mycket glädje, rekreation och naturupplevelser. Därför bör Du skaffa dig en god kunskap om hur du ökar skogens värde.