Vad gör vi?

Skogskvinnorna Värmland är nätverket som syns och hörs i en rad olika skogliga forum!

Utöver att vi arrangerar egna konferenser, studiebesök och möten samarbetar vi även med flera externa parter såsom Moelven, Skogsstyrelsen, Skogliga bolag, Skogsskolor och andra pågående Skogliga Projekt.

Våra egna arrangemang belyser ofta aktuella skogliga teman för att på så vis kontinuerligt utveckla vår skogliga kompetens. Studiebesök kan ske såväl på det lokala sågverket som på en modern fiberbaserad textilindustri. Tillsammans med våra externa samarbetsparters möjliggör vi också nya infallsvinklar på skog och skogsägande, från generationsskifte och skattefrågor till rättsliga aspekter.

Skogskvinnorna Värmland är dessutom initiativtagare bakom det Nordiska nätverket Nordiske Skogskvinner.

Skogskvinnornas stadgar hittar du här!