Varför finns vi?

Vårt nätverk har skapats i syfte att öka och sprida skoglig kunskap bland kvinnor. I Värmland finns det över 20 000 skogsägare, varav hela 40% utgörs av kvinnor. Kvinnor som bör vara aktiva och ta ansvar i sitt skogsägande, genom att vara medlem i vårt nätverk sprider vi kunskap och utvecklar vår skogliga kompetens tillsammans.