Vilka är medlemmar idag?

Medlemmarna

Idag har Skogskvinnorna Värmland över 100 medlemmar. Vi är kvinnor som äger skog sedan generationer tillbaka, som nyligen blivit skogsägare, som är skogligt utbildade och arbetar i skogsbranschen eller som helt enkelt värdesätter skogen som rekreationsplats eller förnyelsebar resurs.

Styrelsen

Nätverket Skogskvinnornas Styrelse utgörs av följande personer:

Ordförande Aina Spets

Kassör Birgitha Fredriksson

Ledamot Viveka Jernstedt

Ledamot Katarina Johannesson

Ledamot Jenny Sjöstedt

Sekreterare Löpande fördelning av arbetsuppgiften i Styrelsen

Suppleant Annelie Carlstedt

Suppleant Kristina Karlsson