Kontakt

Kontaktuppgifter till Styrelsen hittar du här,

Ordförande Aina Spets               070-3485934, aina.spets@telia.com


Sekreterare Katarina Johannesson   073-0510309, katarina.rossbyn@telia.com


Kassör Birgitta Fredriksson      070-9350058, birgitta.vasterhagen@hotmail.com


Ledamot Gerd Widing          070-3107531, gerdwiding@gmail.com


Ledamot Katarina Johannesson   073-0510309, katarina.rossbyn@telia.com


Ledamot Kerstin Jönsson          070-7414235, kerstin990@gmail.com


Suppleant Jenny Sjöstedt         070-8951095, sjostedt.jenny@gmail.com


Suppleant Kristina Karlsson         070-2157494,kristina.karlsson@bildanalys.com