Kontakt / Styrelsen

Kontaktuppgifter och Styrelsen hittar du här:

Ordförande Aina Spets               070-3485934, aina.spets@telia.com


Sekreterare Kerstin Jönsson


Kassör Birgitta Fredriksson


Ledamot Gerd Widing


Ledamot Katarina Johannesson


Ledamot Kerstin Jönsson


Suppleant Birgitta Wickström


Suppleant vakant