Skogsstyrelsens digitala träff – mars 2024

Missa inte våra digitala skogsträffar om miljöhänsyn! Lär dig mer om hur du kan ta hänsyn vid skogsbruksåtgärder och vad du ska tänka på när du gör en avverkningsanmälan. Alla möten hålls via Teams och du behöver inte anmäla dig i förväg.
Delta i digitala skogsträffar

Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman. De närmaste tre veckorna fokuserar vi på miljöhänsyn.

Träffarna är ofta runt lunch eller på kvällen. Skriv upp tid och dag i din kalender så att du inte missar tiden, träffarna spelas inte in. Välkommen!

Aktuella digitala skogsträffar vecka 10-12

5 mars kl. 13-14.30 Hänsyn till vatten och hänsynskrävande biotoper

6 mars kl. 18.30-20 Hänsyn till vatten och hänsynskrävande biotoper

7 mars kl. 18-19.30 Hänsyn vid röjning

8 mars kl. 13-14.30 Hänsyn vid röjning

14 mars kl. 11-12 Hänsyn till kulturmiljöer – norra Sverige

14 mars kl. 18.30-19.30 Hänsyn till kulturmiljöer – norra Sverige

12 mars kl. 18-19.30 Lågtrafikerade vägar och vatten

15 mars kl. 12-13.30 Lågtrafikerade vägar och vatten

20 mars kl. 18-19.30 Avverkningsanmälan och miljöhänsyn

21 mars kl. 14-15.30 Avverkningsanmälan och miljöhänsyn

20 mars kl. 18.30-19.30 Naturvärdesträd och död ved i södra Sverige

22 mars kl. 12-13 Naturvärdesträd och död ved i södra Sverige