Digitala träffar från Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen bjuder på intressanta digitala träffar:

  • Röjning och gallring i ett nytt klimat
  • Att beställa skogliga tjänster
  • Skogsbruk och renskötsel
  • Granbarkborrar, nya rön och döda granskogar
  • Lär känna din skog i Mina sidor

 

Länk till Skogsstyrelsens digitala träffar:

https://skogsstyrelsen.se/aga-skog/radgivning/digitala-traffar-om-skogsskotsel-i-ett-nytt-klimat/?fbclid=IwAR14dPHSD3C4hNQCUY_z5r8QWij8FwrWEOCZc8LgNU3XVik2ywiA4XnNRXA