Inbjudan till en webinarie från Skogsgläntan den 24 oktober 2023

Kom med på en Teams-kväll med viktiga teman den 24 oktober 2023!

Kvällens gäst är näringslivschef Mårten Lövdahl från Skogscentralen. Han presenterar olika organisationer inom skogsbranschen och redogör för skogens värde som ekosystem.

Kl. 17:45 – 18:00   Skogsgläntans verksamhet 2024– kom med synpunkter och förslag till vår verksamhetsplan

Kl. 18:00                  Organisationer inom skogsbranschen – vem gör vad?  Mårten Lövdahl,  Skogscentralen

Kl. 18:35                   Paus

Kl. 18:45                   Skogens värde som ekosystem – inledning och diskussion, Mårten Lövdahl, Skogscentralen

Kl. 19:45                   Programmet slutar

Länken till programmet och anmälan: Skogsgläntan-Organisationer inom skogsbranschen och skogens värde som ekosystem (edunova.fi)

Välkomna!