Skogsgläntans nätverksträff den 23 augusti 2022 via Teams

Träffen sker via Teams, här finns mer info samt anmälningslänk. Det är möjligt att ställa frågor till Annikka och Caroline i samband med anmälan. Sista anmälningsdag är 20.8 och nätverksträffen hålls 23.8 kl.18-20.

Förbered dig och lyssna gärna redan nu på en debatt som Annikka Selander deltog i under juni. Rubriken är Skogen binder mindre kol – är utsläppsmålen hotade?