Kategori: Alla Mellanskogs studiebesök för skogsägande kvinnor på Snaversrud Gård den 22 maj

Mellanskogs studiebesök för skogsägande kvinnor på Snaversrud Gård den 22 maj


2024-05-22

Datum: 22 maj 2024

Tid: 18:30 - 20:30

Plats: Snaversrud, Väse (Ligger ca 1 km från väg 240, mellan Molkom och Väse, skyltat från 240)

Vi samlas på Snaversruds gård hos Erika och Henrik Eriksson. Erika och Henrik har bedrivit verksamhet här sedan 1999. Här har de en dikobesättning, spannmålsodling, skog- och julgransodling. Vi kommer gå en slinga i skogen och titta på julgransodlingen och även andra bestånd i olika åldrar, såsom röjningsskog, gallringsskog och föryngringsavverkningsbar skog.

Erika Eriksson sitter även i Mellanskogs föreningsstyrelse och hon kommer berätta lite om sitt uppdrag i Mellanskog och det näringspolitiska arbete som Mellanskog bedriver.

Agneta Persson, som är biobränsleledare på Mellanskog kommer berätta om röjning, gallring och föryngringsavverkning och Mikaela Kilberg, produktionsledare planer på Mellanskog kommer berätta om varför det är viktigt att ha ett mål med sitt skogsbruk.

Vi avslutar med soppa!

Vi kommer vara utomhus hela tiden så kläder efter väder. Här kan du läsa mer om Snaversruds Gård.

Välkomna!

Anmälningslänk: https://www.mellanskog.se/evenemang/studiebesok-for-skogsagande-kvinnor/

Anmäl dig via länken senast 19 maj.

Visa hela kalendern