Skogskvinnornas förmiddag om miljöhänsyn och mångfald i skogsbruket

Idag har ett tjugotal Skogskvinnor lyssnat på intressanta föreläsningar, på hotell Gustaf Fröding i Karlstad.
Cecilia Berntsson berättade om sitt arbete som skogsarbetare, om att köra timmer i skogen med häst. Och hur hon bemöts som kvinna och skogsarbetare. Och för Cecilia är det inget problem.
Jenny Morgansson,Skogsstyrelsen, tog upp tre intressanta områden. Miljöhänsyn, mångfald i skogen och viltvård. Aktuellt och intressant. Mycket viktiga kunskaper för skogsägare.
Tack alla ni som kom. Ser fram emot nästa event. Till det försöker vi bjuda in några av Värmlands riksdagsledamöter.

Ett jämställd Värmland nyhetsbrev – September 2023

Ett mönster med konstnärligt ritade symboler för manligt och kvinnligt.
Nummer 3 2023

Passa på att uppdatera ert bidrag
Som ett led i att följa upp och uppdatera Ett jämställt Värmland kommer vi att kontakta alla anslutna företag och organisationer. Vi har fått tag på alla för att uppdatera era kontaktuppgifter, tack för hjälpen med detta. Inom kort kommer vi även att skicka e-post till er kontaktperson med frågan om ni vill uppdatera det bidrag som ni skrev när ni anslöt er till Ett jämställt Värmland, ta chansen att uppdatera vad ni kan bidra med för att nå visionen ett jämställt Värmland! Ni gör det snabbt och enkelt genom att svara på e-postmeddelandet.
Under 2023 och fortsatt framåt kommer jämställdhetsstrategin att utökas och kompletteras. Mer information kommer löpande och vi ser framemot att samverka med er.

 

Ny anslutning: Fredrika Bremer-förbundet i Kristinehamn

Varmt välkommen till Ett jämställt Värmland, Fredrika Bremer-förbundet!

”Fredrika Bremer-förbundet Kristinehamn är en åter-uppstartad krets som har sitt ursprung från 1939. Under nästan 60-år var kretsen verksam med stort engagemang både från styrelse och medlemmar med bland annat föreläsningar och möten där ”kvinnofrågor” var i fokus. År 1992 valde man att lägga ner kretsen då det var svårt att rekrytera ledamöter till styrelsen.
År 2023 tyckte vi att det var dags igen. Över hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige finns det fortfarande många utmaningar, men det finns också många möjligheter att engagera sig – i stort eller smått – för att medverka till ett mer jämställt samhälle och för att öka kunskapen om hur vi kan minska klyftorna.
Vi är och vill vara en förening som växer långsamt men med en tydlig strategi. Långsiktighet och hållbarhet är viktigt för oss, såväl i vårt påverkansarbete som i engagemanget för och bland våra medlemmar.”

Genius 2023 – tack för den här gången!
Genius 2023 är avslutad, men arbetet med jämställdhet fortsätter. Tack alla ni som kom och ville lyssna på alla intressanta föreläsningar, exempel och fantastiska framträdanden! Missade du konferensen eller är det något du vill tipsa om i efterhand? På Region Värmlands webbplats kan du läsa dokumentationen för både det här året och alla tidigare år, ända tillbaka till 2015.

Årets vinnare av Geniuspriset

Under konferensen delades Geniuspriset ut till årets vinnare, och vi säger återigen ett stort grattis till Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland för satsningen Fifty/Fifty! Med på scenen var Camilla Olsson från Värmlands Innebandyförbund och Emma Gustafsson från RF-SISU Värmland som fick motta priset av Georg Andrén, landshövding i Värmlands län och Erik Evestam, regionråd (C) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Värmland.
Du hittar hela juryns motivering och information om de andra finalisterna på Region Värmlands webbplats.
Save the date: Ett jämställt Värmlands nätverksträff 19 oktober
Hösten är igång, vilket innebär att vi snart kommer ha en ny nätverksträff. I dagsläget är ett preliminärt datum satt till den 19 oktober och mer information kommer senare på Ett jämställt Värmlands webbplats, håll utkik! Du vet väl att du kommer åt dokumentationen från tidigare nätverksträffar på webbplatsen?Efter varje nätverksträff läggs allt material upp på ettjamstalltvarmland.se, där du kan ta del av det i efterhand.
Mäns våld mot kvinnor: höstens utbildningar via Länsstyrelsen
Arbetar du inom området Mäns våld mot kvinnor? I höst bjuder Länsstyrelsen Värmland in till ett antal utbildningar och seminarier, bland annat ett lunchseminarium, en digital utbildning i SARA och PATRIARK samt en förmiddag på temat Att fråga om våld.
Du hittar alla utbildningar i Länsstyrelsen Värmlands kalender. Varmt välkommen att anmäla dig, eller sprid vidare informationen till någon du tror kan vara intresserad.
Stöd och inspiration för att arbeta mot våld i nära relationer på arbetsplatsen
Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Men det kan vara så att våldet följer med in på jobbet via mejl, telefon eller till och med besök. Våld i nära relationer kan påverka både arbetsförmågan och relationerna till kollegorna. Arbetsplatsen är en viktig arena för att förebygga och upptäcka våld.
På Jämställdshetsmyndighetens webbplats hittar du resurser till att inkludera våld i nära relationer i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet och vägledningar till hur du kan ge stöd till medarbetare.
Jämställdshetsmyndigheten har också tagit fram en folder som beskriver vilka regelverk som kan tillämpas när arbetsgivaren inkluderar våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetetet. Du får även information om vad som kan vara viktigt att veta för att kunna upptäcka att en medarbetare är utsatt, eller utsätter någon annan, för våld.
Statsbidrag från Jämställdshetsmyndigheten
Den 31 augusti öppnade ansökningarna för två statsbidrag från Jämställdshetsmyndigheten, båda går att söka fram till den 3 oktober för bidragsår 2024 och 2025.
Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors och flickors organisering syftar till att stöjda kvinnor och flickor i egna sammanslutningar och främja deras deltagande i demokratiska processer.
Verksamhetsbidraget i områden av socioekonomiska utmaningar ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet.
För att se samtliga bidrag som går att söka hos Jämställdshetsmyndigheten kan du besöka deras webbplats.
Nordisk LGBTI-fond öppen sedan 1 september
I september utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för tredje gången av norska organisationen NIKK. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 1 september till 3 oktober.
Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.
Redan den 12 september kommer NIKK att hålla ett digitalt möte via Teams där du kan ställa frågor om fonden. Du hittar mer information på NIKKs webbplats.
Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor (nikk.no)
24 oktober kl. 08.00-13.00 – Våld ur ett arbetsgivarperspektiv
Länsstyrelsen Värmland och Agera Värmland bjuder in till en utbildning med fokus på våld ur ett arbetsgivarperspektiv. Utbildningen syftar till att öka kunskap om mäns våld mot kvinnor samt ge arbetsgivare nödvändig kunskap om sexuella trakasserier från ett arbets-givarperspektiv och konkreta tips hur man kan arbeta aktivt mot våld, både när något händer och förebyggande. Utbildningen varvar teori och praktik.
VAR: Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad
KOSTNAD: Kostnadsfri, frukost och lunch ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 oktober
ANMÄLAN: neslihan.erdis@lansstyrelsen.se, meddela behov av eventuell specialkost i anmälan.
17 november kl. 08.30-09.15 – Socialt hållbar frukost: Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar
I början av året presenterade Stiftelsen Allmänna barnhuset rapporten ”Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar”. Under mötet presenterar Stiftelsen Allmänna Barnhuset resultatet av enkäten som drygt 3 000 elever i årskurs tre på gymnasiet har svarat på.
VAR: Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs, men det är maxkapacitet på 100 platser, först till kvarn gäller.
21 november – Save the date: föreläsning med Evin Cetin 21 november
Som en del av En vecka fri från våld finns möjlighet att lyssna på en föreläsning av Evin Cetin. Fokus under föreläsningen är synliggörande av ungas livsvillkor, kopplingen mellan skadliga maskulinitetsnormer och mäns våld mot kvinnor samt hur vi kan arbeta förebyggande.
Mer information kommer senare.
Tips – Nominera till Svenska Jämställdhetspriset 2024
I februari kommer Karlstad stå som värdstad för Sveriges största mötesplats för jämställdhetsfrågor, Forum Jämställdhet. Redan nu kan du nominera en offentlig, privat eller ideell aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle till Svenska Jämställdhetspriset. Priset delas ut under konferensen den 7-8 februari och du hittar mer information om kriterier och hur du anmäler på Forum Jämställdhets webbplats.
Ett jämställt Värmland är en länsstrategi med visionen om ett jämställt Värmland. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan även ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Värmland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män.
Länsstyrelsen Värmland samverkar med Region Värmland genom att arrangera nätverksträffar, konferensen Genius och olika utbildningstillfällen.

Inbjudan till en förmiddag om miljöhänsyn och mångfald i skogsbruket

Det blir en intressant och spännande förmiddag på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad den 30 september.

Vi möts där från klockan 9.00.

 

9.00 Vi inleder med fika och mingel

9.30 – 10.20 Cecilia Berntsson berättar. Kvinna, företagare och skogsarbetare.

10.20 – 10.30 Paus

10.30 – 11.30 Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen. Hur kombinerar vi allt vi ska ta hänsyn till i
skogsbruket? Miljöhänsyn, biologisk mångfald, viltvård mm.

11.30 -12.00 Skogskvinnorna. Vad händer inom nätverken?

12.00 – 13.00 Lunch. Skogskvinnorna bjuder medlemmar, övriga betalar självkostnadspris.

Avslutning

Ta gärna med en granne eller bekant som är intresserad.

Anmälan senast 25 september till Birgitta Fredriksson 070-9350058 eller Aina Spets 070-3485934

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 5 2023

 

Höstfärgade omrbunkar. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Fortsätt leta granbarkborrar

Du kan fortfarande rädda virkesvärde genom att upptäcka och avverka granar som blivit angripna av granbarkborren i sommar. I år kan det dock vara svårare än vanligt att upptäcka angreppen, eftersom allt regn gjort att många angripna granar fortfararande ser gröna och friska ut på håll.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om granbarkborren

Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Mer än var tionde ungtall har betesskador

Skadorna av älgbete fortsätter att vara stora i de svenska skogarna. I Götaland har 13 procent av de unga tallarna skadats av älgens bete under det senaste året, i Svealand är motsvarande siffra tio procent enligt den senaste älgbetesinventeringen (Äbin). I både Götaland och Svealand har skadenivåerna minskat något de senaste åren men ligger fortfarande långt över målet på högst fem procents skador.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om Äbin-resultaten

Betad tall

Ersättning i väntan på skydd av skog

2024 införs väntansavtal, som innebär att markägare får ersättning i väntan på att ett områdesskydd bildas på deras mark. Det nya väntansavtalet kan användas inför alla typer av formellt skydd av skog.

De nya riktlinjerna om väntansavtal börjar gälla 1 januari 2024. Avtalstiden för väntansavtal är två år. Ersättningen uppgår till en fast schablonersättning om 500 kronor per hektar produktiv skogsmark och år.

Markägare får ersättning i väntan på skydd av skog

Är du intresserad av att skydda din skog? Skicka in en intresseanmälan!

Skogsstyrelsen.se – Föreslå skydd av din skog

Man sitter lutad mot träd. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Gå en webbutbildning

Skogsstyrelsen erbjuder webbutbildningar i flera olika ämnen, till exempel klimatanpassning, blandskog och hur du blir mer aktiv och trygg i ditt skogsägare. Vi har också en utbildning om möjligheterna med Skogsstyrelsens Mina sidor. Allt tillgängligt när du vill och i din egen takt.

Du hittar hela vårt utbud i Kunskapsportalen.

Koll på skogsvårdslagen

I detta nummer av nyhetsbrevet drar vi igång med en serie korta nedslag i skogsvårdslagen. Skogsvårdslagen anger ramarna och de grundläggande kraven för hur skogsbruk ska bedrivas.

Skogsvårdslagens andra kapitel innehåller bestämmelser för anläggning av skog på produktiv skogsmark. Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Det kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret. Om antalet plantor är för litet i föryngringen måste du hjälpplantera innan det är för sent.

Skogstyrelsen.se – skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen

Filmer om eken

Det tar mer än ett sekel för en ekplanta att bli ett fullvuxet, avverkningsmoget träd. Under tiden ska eken skötas för att gynna tillväxt och kvalitet. Filmen Eken – 100 år av forskning och skötsel är en hyllning till de generationer av forskare och skogsskötare som har undersökt och vårdat ekskogen.

Yotube – Eken – 100 år av forskning och skötsel

Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Vill du ha lokala tips och nyheter?

Flera av våra distrikt gör olika lokala nyhetsbrev där du bland annat får information om skogsträffar och annat som händer i närområdet. Är du yrkesverksam inom skog? Vissa distrikt erbjuder även specifikt för yrkesverksamma.

Skogsstyrelsen.se – våra distrikt
Ekorre.