Inbjudan till en förmiddag om miljöhänsyn och mångfald i skogsbruket

Det blir en intressant och spännande förmiddag på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad den 30 september.

Vi möts där från klockan 9.00.

 

9.00 Vi inleder med fika och mingel

9.30 – 10.20 Cecilia Berntsson berättar. Kvinna, företagare och skogsarbetare.

10.20 – 10.30 Paus

10.30 – 11.30 Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen. Hur kombinerar vi allt vi ska ta hänsyn till i
skogsbruket? Miljöhänsyn, biologisk mångfald, viltvård mm.

11.30 -12.00 Skogskvinnorna. Vad händer inom nätverken?

12.00 – 13.00 Lunch. Skogskvinnorna bjuder medlemmar, övriga betalar självkostnadspris.

Avslutning

Ta gärna med en granne eller bekant som är intresserad.

Anmälan senast 25 september till Birgitta Fredriksson 070-9350058 eller Aina Spets 070-3485934