Skogskvinnornas förmiddag om miljöhänsyn och mångfald i skogsbruket

Idag har ett tjugotal Skogskvinnor lyssnat på intressanta föreläsningar, på hotell Gustaf Fröding i Karlstad.
Cecilia Berntsson berättade om sitt arbete som skogsarbetare, om att köra timmer i skogen med häst. Och hur hon bemöts som kvinna och skogsarbetare. Och för Cecilia är det inget problem.
Jenny Morgansson,Skogsstyrelsen, tog upp tre intressanta områden. Miljöhänsyn, mångfald i skogen och viltvård. Aktuellt och intressant. Mycket viktiga kunskaper för skogsägare.
Tack alla ni som kom. Ser fram emot nästa event. Till det försöker vi bjuda in några av Värmlands riksdagsledamöter.