Välkommen till föreningen Skogskvinnorna!

För kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland

 


Linje

Skogskvinnornas hemsida kommer att omarbetas under sensommaren.

 

Linje

Nytt! Skogskvinnorna Värmland har nu en egen plats på Facebook.

https://www.facebook.com/skogskvinnornavarmland

 

Linje

Nu kommer rapporter från styrelsen att kallas Nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 1-2016 ---Arkiv >>

 

Linje

Kvinner i Skogsbruket landsmöte i Halden 2-4 september ->>

 

Linje

Skogsstyrelsens nyhetsbrev nr 6 - 2015 >>

 

Linje

Medlemsavgift

Du har väl inte glömt betala avgiften för 2016?

Det är mycket viktigt för Nätverket Skogskvinnorna att du betalar din medlemsavgift. Det är den enda inkomst vi har, förutom att vi blir sponsrade vid speciella tillfällen. Vi i styrelsen arbetar alla ideellt.
Tack för din medverkan i Skogskvinnorna!

 

LinjeFöreningen skogen >>

 

Linje

Nyhetsbrev nr 1 2016 fra Kvinner i skogsbruket >> Arkiv >>

 

Linje

Har ni hört talas om Skogen i skolan? >>

 

Linje

Hushållningssällskapets nyhetsbrev: Arkiv >>

 

Linje

Linje

Vill du stödja vår verksamhet? Vill du bli medlem? >>
Vi arbetar idéellt för att få och sprida kunskap om skog och skogsnäring, speciellt till kvinnor i Värmland. Om du kan tänka dig att stödja oss, ta kontakt eller sätt in en summa på vårt BG 5626 - 4146. Ange namn, adress och telefonnummer. Har du frågor kontakta Aina Spets (070-3485934) eller Pia Immonen (070-6631486)

 

Linje

Linje

Styrelsens sammansättning 2016 >>

Linje


Linje

Linje

Ansvarig för uppdatering av hemsidan: Lena Eriksson Sonebrink, sonebrink@hotmail.se

 

 

 

Skog i Värmland, kantareller, lingon