Reportage i Säffle Tidningen

Skogsdag för kvinnor

Det finns ett antal kvinnor i Värmland som äger skog och dessutom är medlemmar i intresseföreningen Skogskvinnorna i Värmland.

-Det finns dock plats för ännu  flera skogsintresserade kvinnor, säger Aina Spets, ordförande.  40% av Sveriges skogsägare är kvinnor.

Nyligen var det en skogsdag på Mårbacka med exkursion i ett arboretum. Per Sundqvist ledde en vandring förbi ett femtontal inhägnade trädarter. Per berättade med stor kunskap och stor inlevelse om trädslagens särart och möjligheter i ett klimat som förändras. Han talade även om skogsbruk samt plantering och hur man kan tänka nytt i skogen.  Många olika intressenter är inblandade och har bidragit till det miniarboretum som presenterades bl.a. Skogsstyrelsen.

En föreläsning hölls också i Stallet av Ida Jonsson som driver företaget Forestrion Ab. De bedriver verksamhet inom skogstjänster och skogsekonomi. Föredraget innehöll hållbart skogsbruk och skogens roll i klimatarbetet. Ett lönsamt skogsbruk behöver gå i linje med både miljö och produktionsmål. Gruppen fick även en guidad visning av Selma Lagerlöfs hem Mårbacka.

Dagen avslutades med välsmakande lunch.

Skogskvinnorna i Värmland är ett nätverk som verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att stärka kvinnorna i sitt skogsägande och öka inflytandet i skogsnäringen. Detta sker bl.a. genom konferenser, studiebesök och föreläsningar. Säffle representeras i styrelsen av Gerd Widing Häljebol.

Kjell Olsson

 


Per Sundqvist, till höger, berättade med stor inlevelse och kunskap om ett femtontal trädarter som planterats i ett Miniarboretum på Mårbacka.


Ett gäng Säffleskogskvinnor som var med på Mårbacka fr.v Gerd Widing, Margareta Nilsson, Siv Lennartsson-Börås, Stina Johansson samt Karin Johansson.