Spillkråkans 25-årsjubileum och Skogsstyrelsens Jämställdhetsråd

Idag åker Birgitta och jag till Stockholm. Vi är inbjudna till Spillkråkans 25-årsjubileum.
Samtidigt får vi träffa representanter från andra nätverk i Sverige och från Nordiske Skogskvinner.
På tisdag har Skogsstyrelsens Jämställdhetsråd möte i Göteborg. Skogskvinnorna har fått en plats där.