Medlemsavgift och studieresa

I vårt medlemsregister finns minst 120 namn på Skogskvinnor.
Vi har planer på en intressant studieresa i sommar. Det vi behöver är medlemsavgifterna.
Det är redan april nu, dags att Swisha eller betala genom bankgiro.
Vi ska diskutera studiebesöket på nästa styrelsemöte.