För att nå visionen – studie om jämställdhet inom skogssektorn

Just nu pågår en studie om jämställdhet inom skogssektorn via Skogsstyrelsen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

För att nå visionen om ett Jämställt och Jämlikt skogsägande/skogsbrukande 2030 har ett stort antal aktiviteter identifierats.

Aktiviteterna är:

Öka kunskapsnivån i samhället om hur skogsbranschen agerar och vad vi faktiskt gör för att öka/nå hållbarheten.
• Ifrågasätt strukturer/normer för att medvetengöra gamla vanor = skapa förändring.
• Informera om de möjligheterna som finns inom skogsbranschen tidigt i åldrarna för att säkra framtida kompetensförsörjning,
• Reflektion över sina egna normer/arbetssätt. Kan vi göra små/stora förändringar? Vad?
• Branschöverskridande möten och utbyten
• Motverka felaktiga föreställningar om skogsbruket.
• Öka kompetensen hos skogsägare.
• Aktivt arbete mot ett jämställt/jämlikt skogsägande

Att redan i förskolan ha ”lektioner” i skogen. Lära mer av skogen från denna åldern
• Tid.
• Större medvetenhet hos skogsägare både män och kvinnor.
• Engagemang.
• Samarbete

• Rekrytering.
• Var ödmjuk inför förändring. Det kan ju bli bra!
• Utbildning.
• Värdegrund=Hållbarhet, jämställdhet, mångfald.
• Delta i olika forum.
• Ökad kunskapsnivå hos alla aktörer inom kedjan.
• Informera! Skapa intresse.
• Ta vara på erfarenheten.
• Se till att texten i skolböckerna är aktuell när det gäller skogen.
• Aktivt arbete med att rekrytera en differentierad arbetskraft.
• Ha träffar bara för kvinnor.
• Ge kvinnor makten/backa upp dem.
• Marknadsföring.
• Branschansvar för jämlikhet/jämställdhet

Som ni ser så stödjer och främjar ju Skogskvinnorna Värmland direkt och indirekt ett flertalet punkter ovan!

Styrelsen kommer också att spåna vidare på hur på ett ännu tydligare vis kan bidra till att nå målen 2030.

Väl mött!

För att använda originalmaterialet, klicka HÄR