Referat från Nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket – juni 2019

På temat Skogen som intäktskälla hölls i somras den första konferensen i samarrangemang mellan de nordiska skogliga nätverken för kvinnor!
Ett hundratal kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna samlades för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. På temat Skogen som intäktskälla träffade vi skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat.
Ett axplock av olika ämnen:
  • Skogsbruk i Norden
  • Den kvinnliga skogsbrukaren: Likestilling/jämställdhet inom skogsbruket
  • Skogen som intäktskälla
  • Entreprenörskap med skogen som bas
  • Skog – arena för likestilling/jämställdhet
  • Träprodukter i framtiden
  • Skogsbruk i förändrat klimat

 

Läs Skogskvinnornas referat skrivet av vår kassör Birgitha Fredriksson Nordiske skogskvinner juni 2019
Mer information om Nordiske skogskvinner och konferensen återges också på vår gemensamma hemsida https://nordiskeskogskvinner.org/