Välkommen på skogsdag!

Skogsstyrelsen Välkommen på Skogsdag den 5 juni på Segerstad
• Tema hyggesfritt. Vår expert inom hyggesfritt skogsbruk,
Nicola Karlsson kommer att berätta om hyggesfritt som alternativ brukningsmetod i skogen.
Vi kommer även att tala om traditionellt skogsbruk.
Dagen tillbringas i fält och vi besöker ett antal skogsbestånd och berättar om skötsel, hänsyn och produktion.
Välkomna! Klockan 13.00 på Segerstad(vid kyrkan).
Vi bjuder på lättare lunch och fika!
OBS! Anmälan till Erica Björndotter
Tel: 0560-68 99 45
erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se

 

Efterlysning! Var är våra medlemmar?

Har våra medlemmar gått vilse i skogen?

Skämt å sido,

I år har vi tappat många medlemsavgifter, något vår ideella verksamhet är starkt beroende av.

Så har du glömt att betala din medlemsavgift, swisha 250 kr till 123 570 85 40 alt. BankGiro 5626-4146.

Tack för att du möjliggör ökad skoglig kunskap bland kvinnor!