Välkommen på skogsdag!

Skogsstyrelsen Välkommen på Skogsdag den 5 juni på Segerstad
• Tema hyggesfritt. Vår expert inom hyggesfritt skogsbruk,
Nicola Karlsson kommer att berätta om hyggesfritt som alternativ brukningsmetod i skogen.
Vi kommer även att tala om traditionellt skogsbruk.
Dagen tillbringas i fält och vi besöker ett antal skogsbestånd och berättar om skötsel, hänsyn och produktion.
Välkomna! Klockan 13.00 på Segerstad(vid kyrkan).
Vi bjuder på lättare lunch och fika!
OBS! Anmälan till Erica Björndotter
Tel: 0560-68 99 45
erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se