Delta i regionala skogsprogrammet den 18 dec

Nu avslutas Skogsriket Värmland och ett regional skogsprogram för Värmland håller på att tas fram.

Projektledare Linda Johansson från Skogsstyrelsen bjuder in Skogskvinnor för att påverka och komma med inspel!

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar och workshops och goda möjligheter till kontaktskapande.

Fem fokusområden finns utpekade:

  1. Industriellt byggande i trä
  2. Besöksnäring/naturturism
  3. Kompetensförsörjning skogsnäringen
  4. Naturvård
  5. Skogsvård/viltförvaltning
  • Övergripande mål är sysselsättning, hållbarhet samt jämställdhet.

Inbjudan till regionala skogsprogrammet

Anmäl ditt deltagande direkt nedan,

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser—varmland/2018-11-13-regionala-skogsprogrammet.html

Rapport från Kvinnans roll i Skogshistorien

Föreläsningarna på Linneuniversitetet den 27 okt arrangerades av Skogshistoriska sällskapet, Linnéuniversitetet, de kvinnliga skogsnätverken och Skogsstyrelsen.
På det hela taget en mycket intressant, spännande och information dag!
Kvinnors arbete, från torparhustrur till adelsdamers arbete med skog eller i skog på många olika sätt, presenterades under dagen.
Hur kan kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna?
Undrade dagens moderator Johanna From
Kan det bli genom vårt nätverkande?
Tiden får utvisa! /Aina Spets