Delta i regionala skogsprogrammet den 18 dec

Nu avslutas Skogsriket Värmland och ett regional skogsprogram för Värmland håller på att tas fram.

Projektledare Linda Johansson från Skogsstyrelsen bjuder in Skogskvinnor för att påverka och komma med inspel!

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar och workshops och goda möjligheter till kontaktskapande.

Fem fokusområden finns utpekade:

  1. Industriellt byggande i trä
  2. Besöksnäring/naturturism
  3. Kompetensförsörjning skogsnäringen
  4. Naturvård
  5. Skogsvård/viltförvaltning
  • Övergripande mål är sysselsättning, hållbarhet samt jämställdhet.

Inbjudan till regionala skogsprogrammet

Anmäl ditt deltagande direkt nedan,

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser—varmland/2018-11-13-regionala-skogsprogrammet.html