Nästa styrelsemöte 14 juni

Nästa Styrelsemöte är 14 juni kl 18.00 på Stora Enso Skogs kontor på Udden Skoghall.

Då är samtliga Suppleanter och Styrelseledamöter kallade!

Vi vill passa på att fotografera alla för vår nya hemsida.

Välkomna!