Reportage i Säffle Tidningen

Skogsdag för kvinnor

Det finns ett antal kvinnor i Värmland som äger skog och dessutom är medlemmar i intresseföreningen Skogskvinnorna i Värmland.

-Det finns dock plats för ännu  flera skogsintresserade kvinnor, säger Aina Spets, ordförande.  40% av Sveriges skogsägare är kvinnor.

Nyligen var det en skogsdag på Mårbacka med exkursion i ett arboretum. Per Sundqvist ledde en vandring förbi ett femtontal inhägnade trädarter. Per berättade med stor kunskap och stor inlevelse om trädslagens särart och möjligheter i ett klimat som förändras. Han talade även om skogsbruk samt plantering och hur man kan tänka nytt i skogen.  Många olika intressenter är inblandade och har bidragit till det miniarboretum som presenterades bl.a. Skogsstyrelsen.

En föreläsning hölls också i Stallet av Ida Jonsson som driver företaget Forestrion Ab. De bedriver verksamhet inom skogstjänster och skogsekonomi. Föredraget innehöll hållbart skogsbruk och skogens roll i klimatarbetet. Ett lönsamt skogsbruk behöver gå i linje med både miljö och produktionsmål. Gruppen fick även en guidad visning av Selma Lagerlöfs hem Mårbacka.

Dagen avslutades med välsmakande lunch.

Skogskvinnorna i Värmland är ett nätverk som verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att stärka kvinnorna i sitt skogsägande och öka inflytandet i skogsnäringen. Detta sker bl.a. genom konferenser, studiebesök och föreläsningar. Säffle representeras i styrelsen av Gerd Widing Häljebol.

Kjell Olsson

 


Per Sundqvist, till höger, berättade med stor inlevelse och kunskap om ett femtontal trädarter som planterats i ett Miniarboretum på Mårbacka.


Ett gäng Säffleskogskvinnor som var med på Mårbacka fr.v Gerd Widing, Margareta Nilsson, Siv Lennartsson-Börås, Stina Johansson samt Karin Johansson.

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2023

Närbild på blommande solhattar. Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Ha koll på brandrisken i din skog

Risken för skogsbrand är just nu extremt stor i nästan hela Sverige. Som skogsägare kan du minska risken för att det ska börja brinna genom att vara väl förberedd. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa din aktiviteter efter dessa. Ladda hem appen Brandrisk Ute för att ha koll.

Film – Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare tipsar vad du behöver tänka på.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om skogsbrand

Lennart Svensson - nationell skogsskadesamordnare. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Hitta angreppen!

Borrmjöl och små ingångshål är två tidiga tecken på angrepp av granbarkborre som syns just nu. Skär du loss en bit av barken kan du också se hur granbarkborrens modergångar börjar växa fram. Om du avverkar och transporterar bort dessa granar inom några veckor hindrar du nästa generation granbarkborrar att flyga ut och angripa fler träd.

Skogsstyresen.se – Tecken på angrepp av granbarkborre

Kvinna som letar granbarkborreangrepp. Foto: Camilla ZiloFoto: Camilla Zilo

Fortsatt höga skador av älgbete

Skadorna av älgbete fortsätter att vara stora i de svenska skogarna. I Götaland har 13 procent av de unga tallarna skadats av älgens bete under det senaste året, i Svealand är motsvarande siffra tio procent enligt den senaste älgbetesinventeringen (Äbin). I både Götaland och Svealand har skadenivåerna minskat något de senaste åren men ligger fortfarande långt över målet på högst fem procents skador.

Äbin-resultaten från Norrland och hela landet presenteras den 15 augusti.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om Äbin Götaland

Skogsstyrelsen.se – läs mer om Äbin Svealand

Älgko med kalv. Fotograf: Kenneth Johansson
Fotograf: Kenneth Johansson

Sommarkoll på skogen

Ofta är det sommarens semester som förväntas ge den där extra kollen på skogen – samma dagar som ska räcka till så mycket annat.
– Att vara skogsbrukare är något av det mest variationsrika man kan tänka sig. Skogsbruket dukar ett smörgåsbord av sysslor att välja mellan. Ett tips är välja utifrån kunskap och intresse, jobba säkert och leja för resten, tipsar Jan Torstensson, Skogsstyrelsen.

Läs mer i Skogseko 2-2023

Kvinna i skog. Foto: Camilla ZiloFoto: Camilla Zilo

Lär dig mer om törskate

Nu är det rätt tid för att ge sig ut i skogen och titta efter angrepp av törskate. Runt midsommar lyser svampens fruktkroppar i gult och orange och är lätta att hitta. Svampangrepp av törskate ställer framförallt till med stora skador på ungskogen i norra Sverige. Vid skogsåtgärder ska du röja bort angripna träd. Lämna inte törskateangripna tallar som fröträd eller utvecklingsträd!

Vill du lära dig mer om olika skadesvampar? Gå webbutbildningen om multiskadad ungskog.

Skogsstyrelsen.se – senaste nytt om törskate

Närbild på törskateangripna tallar. Foto: Joel Fjällsby
Foto: Joel Fjällsby

Ny webbutbildning om hyggesfritt

Att använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av din skog är ett sätt att öka variationen som kan gynna många olika värden. Denna nya webbutbildning ger dig en översikt över de olika hyggesfria metoderna, vilka för- och nackdelar de har samt var de passar. Den vänder sig främst till skogsägare och ska ge kunskap och inspiration till dig som funderar på hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer om webbutbildningen Hyggesfritt skogsbruk

Man och kvinna i skogen. Foto: Camilla ZiloFoto: Camilla Zilo

Sök stöd för miljövårdsåtgärder

Vill du utveckla natur- och kulturmiljöerna i din skog? Då kan du söka Nokås-stöd som ersätter en stor del av dina kostnader. Du kan få stöd för åtgärder som leder till ökad biologisk mångfald i skogen, för åtgärder som förbättrar tillståndet för våtmarker och vattendrag i skog och för åtgärder för kulturmiljövård och sociala värden i skogen.

I delar av landet är det stort intresse för Nokås, så räkna med en viss väntetid för att få rådgivning och handläggning. Tack för ditt tålamod!

Läs mer om Nokås i Skogseko

Skogsstyrelsen.se – stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Foto: Jenny Leyman
Foto: Jenny Leyman

Avverkningsanmälan via Mina sidor

Du vet väl om att det enklaste sättet att göra en avverkningsanmälan är via Skogsstyrelsens Mina sidor? Logga in så hittar du den och en rad andra tjänster som underlättar för dig som skogsägare.

Mina sidor

Gruppbild på en bärbar dator, en läsplatta och en mobiltelefon - samtliga med Mina Sidor på skärmen.
Foto: Skogsstyrelsen

Vill du vara testperson?

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya tjänster och funktioner i Skogsstyrelsens Mina sidor och vill gärna veta vad våra användare tycker. Därför söker vi personer som vill testa det som är nytt i Mina sidor. Vill du hjälpa till att göra Mina sidor så bra som möjligt?

Skicka ett mejl med ditt namn och dina kontaktuppgifter till minasidor@skogsstyrelsen.se.

Kvinna i mössa och fleecejacka tittar på sin mobiltelefon i skogen. Foto: Bulldozer Foto: Bulldozer

Premiär för nya Filmskogen!

Behöver du en paus från solen? Plocka fram popcorn och en skön stol! I Filmskogen hittar du våra filmer. Lär dig mer om olika skogsskador, klimatförändringar, få råd om skogsskötsel och inte minst – njut av alla fina skogsmiljöer.

Filmskogen

Draperibild. Foto: BulldozerFoto: Bulldozer