Kallelse till Skogskvinnornas Årsmöte den 18 mars, kl 10

Kallelse till Skogskvinnornas Årsmöte 2023


Plats: Moelvens kontor i Skåre, Skårevägen 60

Datum och tid: lördag 18 mars klockan 10.00

 

Skogen är alltid aktuell. Nu diskuteras ofta om man ska fortsätta med trakthyggesbruk eller om hyggesfritt skogsbruk är ett bättre sätt.

Vi får information av skogskonsulent Nicola Karlsson, Skogsstyrelsen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

En dag som behöver reserveras redan nu – 27 maj, en dag på Mårbacka.

En skogsdag om hållbart skogsbruk.

Vi bjuder på enkel förtäring.

 

Tack för att du stöder Skogskvinnorna och varmt välkommen till våra aktiviteter.

Medlemsavgiften 250 kr betalas in på

Bg 5626 – 4146 eller Swish 123 570 8540

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 1 2023

Lokalt stora skador på skog efter ostadigt väder

Tung snö och hårda vindar har den senaste tiden orsakat snöbrott och nedfallna träd i olika delar av landet. När vädret tillåter bör du som skogsägare gå ut och inventera eventuella skador på din skog. Se till att färska vindfällen och avbrutna granar upparbetas och tas ut ur skogen innan granbarkborrarna börjar svärma till våren.

Lokalt stora skador på skog


Snöbrott i tallskog, Värmland. Foto: Magnus Nordström, Skogsstyrelsen

 

Vad behöver du veta
om granbarkborren?

Hjälp oss i vårt arbete med att informera om granbarkborre genom att svara på några korta frågor om vilken kunskap du har i dag och vad du skulle vilja lära dig mer om. Frågeformuläret går snabbt att fylla i och du är helt anonym.

Frågeformulär – kunskap om granbarkborre


Ung, nykläckt 8-tandad granbarkborre. Foto: Mats Carlen

Mer löv bra för att möta klimatförändringarna

Vilka fördelar har en ökad lövinblandning ur klimatperspektiv? I en nyproducerad film från Skogsstyrelsen får du träffa skogsägare som ser fördelar med mer löv i landskapet.

Film – Mer löv i landskapet

Ökad variation är en viktig del av klimatanpassad skogsskötsel. I våra webbutbildningar får du lära dig mer om hur klimatförändringarna påverkar skogen och hur du som skogsägare kan anpassa skötseln av din skog.

Kunskapsportalen – webbutbildningar


Barn med föräldrar i skog. Foto: Camilla Zilo

Distansträffar om skog och skogsskötsel

Missade du höstens distansträffar? Nu kör vi igen, första träffen är den 9 februari och handlar om skogens olika värden och hur du kan lära känna din skog. Vi pratar också om att ha ett mål för sitt skogsägande och att det finns flera sätt att sköta skogen. Välkommen att delta, ingen föranmälan behövs.

Distansträffar Smart skogsbruk


Man och kvinna i skog. Foto: Camilla Zilo

Gör en viktig insats för klimatet

Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen kraftigt. Du får viss ekonomisk ersättning om du tecknar återvätningsavtal.

Läs mer om återvätning av torvmark och hur du kan anmäla intresse

Är du osäker på om det finns torvmark på din fastighet? Den nya torvkartan kan vara till hjälp, du hittar den i vår karttjänst Skogens pärlor.

Skogens pärlor


Återvätning, ny plugg. Foto: Camilla Zilo

Sök pengar för miljövårdande åtgärder

Har du fina natur- eller kulturvärden i din skog? Genom stödet Nokås kan du få ekonomiskt stöd för olika åtgärder i din skog som höjer natur- och kulturmiljövärden eller främjar sociala värden.

Det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning i samband med stödet. Hör av dig till oss på Skogsstyrelsen så kan vi prata om vilka möjligheter som finns för din skog.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Från och med i år går det inte längre att söka stödet Skogens miljövärden. Har du lämnat in en ansökan och vänta på svar – läs mer på Skogsstyrelsens webbplats.

Skogens miljövärden


En humla samlar livsviktig nektar på tidigblommande sälg. Foto: Ann-Christine Eliasson, MostPhotos

 

Biotoper i berg & branter

Vi fortsätter serien om målbilder för god miljöhänsyn med ännu en samling hänsynskrävande biotoper. Den här gången handlar det om biotoper som är kopplade till berg och branter.

Naturvärdena på dessa ställen kan bero på speciella växtbetingelser som till exempel på beskuggade lodytor eller i raviner.

Det kan också handla om att skogen i de här miljöerna fått speciella värden därför att den av tekniska eller ekonomiska skäl inte brukats tidigare. Att fortsätta undanta de här biotoperna från skogsbruk innebär i många fall ingen större kostnad.

Bergbranter och rasbranter
Blockmarker
Lodytor
Raviner och klyftor
Äldre hällmarkskog

Film – äldre hällmarkskog
Film – Lodytan
Film – Berg- och rasbrant


Bergbrant. Foto: Marianne Karlsson