Enkät för ett mastersarbete

Medverka gärna i Saras enkät för hennes mastersarbete. Information och länken finns nedan. Tack!

 

Hej!
Jag kontaktar dig med anledning av ditt privata skogsägande. Jag heter Sara Bökmark och utför mitt mastersarbete vid Stockholms universitet. I denna studie undersöker jag perspektiv på kolinlagring som en konkurrenskraftig skogsnäring, som komplement till virkesproduktion och avsättningar.
Jag sätter stort värde på din medverkan, där jag önskar att du svarar utifrån dina perspektiv och den kunskap du har på ämnet i dagsläget.
Var vänlig besvara enkäten senast 2022-10-23 genom att klicka på länken nedan:
https://survey.su.se/kolinlagring-privata-skogsagare/sv

Om studien

EU:s länder har satt ambitiösa klimat- och biodiversitetsmål för att minska samhällets utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. För att nå målen kan skogsbruket komma att påverkas, genom dess potential att möta både klimat- och biodiversitetsutmaningar.
Med denna kvalitativa studie vill jag undersöka perspektiv och attityder till en alternativ skogsnäring. Syftet är att svara på frågan: kan kolinlagring bli ett konkurrenskraftigt alternativ till den idag dominerande virkesproduktionen i Sverige? Studien i sin helhet består av enkäter, intervjuer och dokumentanalys.

Enkäten består av 8 frågor och tar ca 10 minuter. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan sidorna och pausa, utan att dina svar går förlorade.

Genom att skicka in ditt svar samtycker du till att ansvarig för studien har tillgång till de uppgifter du anger. Uppgifterna kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Inga personuppgifter efterfrågas, enkäten är anonym.
Har du frågor? Kontakta mig på:
sarabokmark@gmail.com eller 073-586 47 73
Stort tack för din medverkan!