Inbjudan till invigningen av Södra Råda timmerkyrka den 4 juni 2022

Inbjudan till Skogskvinnorna, till invigningen av Södra Råda timmerkyrka

Officiell invigning av Råda timmerkyrka den 4 juni 2022, klockan 13-17.

Skogskvinnorna bjuder sina medlemmar på busstransport till Södra Råda.

Mat och dryck finns att köpa på området.

 

Program:

13.00            Officiell invigning (kyrkoplatsen)

13.30-17.00 Kyrkan visas upp – korta konserter med levande musik (kyrka)

13.30-17.00 Hantverkare som kan visa upp redskap, teknik och prata med besökare

Verktygsutställning (kyrkogården)

13.30-15.30 Matservering och filmvisning av rekonstruktionsarbetet (bygdegården)

13.30-17.00 Hantverksaktivitet; Kaffeservering

Uppvisning av hembygdsgårdens museum (hembygdsgården)

13.30-17.00 Konstutställning Akvareller från Värmlands museum

Lokala konst- och hantverkare visar upp sina alster (kulturhuset)

 

Information omkring bussresan:

09.20                 Vännacka

10.05                 Arvika

10.40                 Högboda

10.50                Kil

11.10                 Karlstad

11.30                 Väse

11.50                 Kristinehamn

13.00                 Officiell invigning av timmerkyrkan Södra Råda

Ca. 15.00-16.00      Påbörjas hemresan

 

Anmälan till Aina Spets 070 348 5934 eller Birgitta Fredriksson 070 935 0058.

Sista anmälningsdag är den 28/5.

Medlemsavgift och studieresa

I vårt medlemsregister finns minst 120 namn på Skogskvinnor.
Vi har planer på en intressant studieresa i sommar. Det vi behöver är medlemsavgifterna.
Det är redan april nu, dags att Swisha eller betala genom bankgiro.
Vi ska diskutera studiebesöket på nästa styrelsemöte.

Årsmöte den 26 mars 2022 på Skutboudden, Brunskog

Den 26 mars 2022 höll Skogkvinnorna sitt årsmöte på Skutboudden, Brunskog.

Följande styrelseledamöter valdes:

Aina Spets, ordförande

Birgitta Fredriksson, kassör

Katarina Johannesson, ledamot

Viveca Jernstedt, ledamot

Maria Andersson, ledamot

Jenny Sjöstedt, suppleant

Kristina Karlsson, suppleant

 

Ordföranden berättade om Verksamhetsberättelsen 2021 och om Verksamhetsplanen 2022.

 

Christian Jensen och Olof Dickson från Svenska Skogsplantor höll en intressant föreläsning om hur man väljer rätt material vid plantering.

 

Det fanns tre generationer Skogskvinnor på plats.

 

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras senare på hemsidan.