Uppkommande möten och konferenser

Här kommer en uppdatering av vad som händer i nätverket Skogskvinnorna:
  • Årsmöte 2022 den 26 mars på Skutboudden. Kallelse kommer.
  • Nordiske Skogskvinner har konferens 12 mars. Norge har ansvaret i år.
  • Den svenska samarbetsgruppen, sex svenska nätverk, har konferens i Småland 6-7 maj. Skogskvinnorna har ansvaret för verksamheten under 2022, Stina Johansson och Aina Spets.