Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 3 2023


Foto: Kenneth Johansson

Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 3 2023

Snart svärmar granbarkborren

Med stigande temperaturer närmar vi oss nu årets granbarkborresvärmning. Förbered dig genom att se över var det kan finnas risk för angrepp och ta rätt på eventuella granar som blåst ner eller skadats på annat sätt under vintern. På Skogsstyrelsens webbplats kan du följa årets svärmningsövervakning för att se när risken för nya angrepp är som störst där du har din skog.

Gör dig redo för årets granbarkborresvärmning

I Mina sidor har du tillgång till riskindexkartan, som visar var olika riskfaktorer sammanfaller och indikerar var det är viktigt för dig som skogsägare att leta efter nya angrepp. Riskfaktorer för granbarkborreangrepp är bland annat stora virkesvolymer, torr mark, hyggeskanter eller tidigare angrepp.

Mina sidor – Skogsstyrelsen.se

Man i skog. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Har du koll på rotrötan?

Visste du att omkring 15 procent av alla svenska granar i slutavverkningsmogen ålder är angripna av rottickan och att svampen årligen orsakar ekonomiska förluster i miljardklassen. Ska du avverka skog i sommar så tänk på att du vid avverkningen kan behandla stubbarna med pergamentssvamp för att motverka spridningen av rotröta. Läs mer om rotröta och dess bekämpning i Skogsskötselserien och på Skogskunskap.

Skogsskötselsserien – skador på skog (PDF)

Om rotröta – skogskunskap.se

Rotröta. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Så funkar älgbetsinventeringen

Har du undrat hur det går till att bedöma vilka skador klövvilt orsakar på skog? Nu finns en film som berättar allt du behöver veta om älgbetesinventeringen (Äbin). Filmen beskriver både varför inventeringarna behöver göras och hur de genomförs rent praktiskt. Du får också möta en skogsägare som berättar varför fakta om viltskador är så viktiga för att kunna fatta rätt beslut.

Film – älgbetesinventeringen

Äbin och foderprognos – Skogsstyrelsen.se

Klipp från filmen om älgbetesinventeringen.
Klipp från filmen om älgbetesinventeringen.

Återvät din utdikade torvmark – vi ordnar det praktiska

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen dikena och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning. Skogsstyrelsen ordnar planering och det praktiska så att dikespluggningen blir utförd och står för kostnaden.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan!

Återvätning. Foto: Anna Hermansson
Foto: Anna Hermansson

Artskydd – ersättning i undantagsfall

I början av april kom en dom från Högsta domstolen som gav ett skogsbolag rätt till ersättning från staten i ett artskyddsärende.

Högsta domstolen skriver i sin dom att en markägare normalt inte har rätt till ersättning av staten för begränsningar i markanvändningen som följer direkt av artskyddsförordningen. Däremot kan en sådan rätt finnas under speciella omständigheter, när det inte är rimligt att markägaren ensam tvingas ta de ekonomiska konsekvenserna av begränsningen.

Läs mer om artskyddsdomen

Tjäderhöna. Foto: Åke Sjöström
Foto: Åke Sjöström

Vad tyckte du om klimatveckan?

Missade du klimatveckan? Ingen fara – alla webbinarier som sändes under Klimatveckan går att se i efterhand. Så ta del av föreläsningarna som hölls av Skogsstyrelsens experter om bland annat hur man ska tänka på röjning och gallring i ett förändrat klimat.

Skogsstyrelsen.se – se alla föreläsningar som hölls under Klimatveckan i efterhand

Vi vill gärna veta vad du tyckte om Klimatveckan, dina synpunkter är värdefulla för oss. Välkommen att delta i utvärderingen som består av fyra korta frågor.

Enkät – Klimatveckan 2023

Glad familj i skog. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Målbild – död ved

Död ved i olika former är livsmiljöer för många av skogens arter. I dagens brukade och skötta skogar finns betydligt mindre död ved jämfört med i naturskogar. Genom att bevara och nyskapa död ved vid skogsbruksåtgärder kan du göra stor nytta för den biologiska mångfalden. Det är vad målbilden för död ved handlar om.

Målbild död ved (PDF)

Film – döda träd – levande skogar (skogskunskap.se)

Närbild på skog, mossa och fallna löv.Foto: Mostphotos.
Foto: Mostphotos.

Nytt utseende – samma bra kunskap

Skogskunskap.se har fått ett nytt utseende med ny logotyp, lite nya färger och nytt typsnitt. Innehåller är detsamma – här hittar du en mängd bra information om att äga och sköta skog. Där finns också flera filmer och digitala räkneverktyg.

Skogskunskap produceras och förvaltas av Skogforsk i samarbete med LRF, Skogsägarna och Skogsstyrelsen. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker.

Skogskunskap.se

Skogskunskaps nya logotype

Information om hur vi hanterar personuppgifter
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev.