Svenska nätverksträffen – ett unikt möte

Skogskvinnor samskapade framtidens innovationer
Skogägande kvinnor träffades på Gammelkroppa skogsskola i augusti 2021.
Britt Godtlund, Kvinner i Skogbruket, informerade om det Nordiska nätverket.
Paper Province ledde oss genom en intressant Workshop om bioekonomi.
Slutsatsen efter helgen är att vi tillsammans blir en starkare grupp. Vi får större möjligheter att påverka.
Följande finns en artikel från Paper Province om den Svenska nätverksträffen: