God Jul & mot ett ljusare 2021!

Ett långt och ovanligt år 2020 är snart till ända.
Skogskvinnorna har gång på gång tvingats planera om och ställa in tänkta arrangemang.

Vår enda fysiska träff var höstens inspirationsdag i Gammalkroppa blev dock en verklig höjdpunkt med besök vid kolmilan, Värmländsk skogshistoria och härlig mat. Lagom till den andra vågen så ställde vi också om och hade vår första digitala skogsträff med Lina Magnusson, Moelven skog, som samtalsledare. Diskussionerna handlade om viltanpassat skogsbruk och certifiering. Ett stort arbete med ansökningar av medel till fortsatt verksamhet i Nordiske Skogskvinner och sponsring av en konferens för medlemmar i de svenska skogliga nätverken har gjorts. Vi väntar på utfallet av dessa.

Vi önskar alla Skogskvinnor, medlemmar i övriga svenska nätverk, Kvinner i Skogbruket Norge och Konur i Skogi – Island En God Jul och Ett riktigt Gott Nytt År!