Spikat program för Kvinnans roll i skogshistorien 27 OKT

Programmet för den nationella nätverksträffen i Växjö lör 27 okt spikat!
Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 14 oktober
Programmet i filformat finns här:  Inbjudan skogsdag 27 oktober och i text nedan.

Vill du åka men inte själv? Hör av dig till Aina Spets eller någon annan i styrelsen så kanske vi kan pussla ihop en lösning!


”Kockan i färd med att bära in mer ved. Att kocka var ett tungt men fritt arbete för unga kvinnor på landsbygden. För många var det deras första egna förtjänst, för andra ett välkommet tillskott till familjekassan. Men ett var säkert, i skogskojan rådde kockan över sin egen planering till skillnad från de som tjänstgjorde som pigor på bygden”

Välkommen till

Kvinnans roll i Skogshistorien

Lördagen den 27 oktober kl 9,30 – 15,30

Linnéuniversitetet, hus M, Växjö

Under dagen belyser vi vad kvinnor har arbetat med i skogen och vilken betydelse detta haft för skogsanvändningen i Sverige. Intressanta föreläsningar kommer att varvas med spännande berättelser.

Detta blir även en dag för nätverken att träffas och utbyta erfarenheter.

Avgift (inkl lunch och fika): Medlemmar 200 kr Övriga 300 kr Betalning på plats, kontant eller swish Anmälan senast 14 oktober till helene.reiter@grenverket.se Anmälan om utställningsplats till ulrika.berg@lnu.se senast 14 oktober

Arrangör: De kvinnliga skogsnätverken, Skogshistoriska sällskapet och Linnéuniversitetet. I samarbete med Skogsstyrelsen.

PROGRAM

Kaffe serveras från 9,30

10-12 Inledning av dagen

Hans-Göran Hildingsson, Ordförande Skogshistoriska sällskapet Moderator Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen

Skogshistorisk forskning och vinsten med att kombinera metoder Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Sofia Drake på Salshult Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet

Maria Sophia De la Gardie- en kvinnlig riskkapitalist under stormaktstiden Håkan Nordmark, Kulturparken Småland

Christina Piper – alunbrytningen i Andrarum och effekterna på skogstillståndet Gert Lagerstedt, Skogsbrukare och hembygdsforskare från Österlen

12-13 Lunch

13-15 Småländska torparkvinnor

Pär-Olof Högstedt, Mark- och exploateringschef Vetlanda kommun

Kvinnors arbete på utmarkerna i bondesamhället Örjan Kardell, Skogsstyrelsen

Skogsbrukets glömda hjältar-kvinnors skogsarbete under industrialismen Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Elsie Bengtsson – skogsbrukare och plantör i 50 år Helene Reiter, Grenverket

Hur kan de kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna i framtiden? Summering av dagen Moderator Johanna From

Avslutning med kaffe