Skogsbrukets miljöhänsyn – följ länken för att se debatten i efterhand på SVT play!

Hur kan skogsbruket ta miljöhänsyn på bästa sätt?

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer nås till 2020.
För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning – något som oundvikligen innebär ett virkesbortfall. För att mildra konflikten mellan bruka och bevara bör skogsägare kunna ersättas ekonomiskt för den naturvård de utför anser författaren till en ny ESO-rapport, Mikael Nilsson.

Övriga medverkande: Lena Ek, ordf Södra, Björn Risinger generaldirektör Naturvårdsverket, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Magnus Berg, chef för Skogsindustriernas näringspolitiska avdelning och Annika Nordin, professor SLU.

Arrangör: ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Från 13/9

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/att-avverka-skogen-eller-lata-den-sta

Anmälan Växjö ”Kvinnans roll i skoghistorien” senast 10 okt

Vad passar väl en skogskvinna bättre än en resa till trästaden Växjö under temat ”Kvinnans roll i skogshistorien”?
Den 27 oktober samlas Skogskvinnor och Spillkråkor Kronoberg på Linnéuniversitetet i Växjö för en heldag kvinnohistoria.
Anmäl dig senast 10 oktober till Aina aina.spets@telia.com alt. 0703485934
Det kommer deltagare från hela landet!

 

Var? Linneuniversitetet hus M, Växjö.
När? 27 Oktober 9.30-15.30
OBS! Spikat program annonseras här och på Facebook

 

Här kan du läsa mer om aktuell forskning på temat:

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2017-03-07-kvinnorna-kan-vara-skogsbrukets-glomda-hjaltar.html

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2017-04-06-en-skogsnaring-i-forandring-det-ar-for-fa-som-kanner-att-de-passar-in-i-skogsbranschen.html