Vilka är medlemmar idag?

Medlemmarna

Idag har Skogskvinnorna Värmland över 100 medlemmar. Vi är kvinnor som äger skog sedan generationer tillbaka, som nyligen blivit skogsägare, som är skogligt utbildade och arbetar i skogsbranschen eller som helt enkelt värdesätter skogen som rekreationsplats eller förnyelsebar resurs.

Styrelsen

Nätverket Skogskvinnornas Styrelse 2018 utgörs av följande personer:

Ordförande Aina Spets

Sekreterare Lisbeth Karlsson

BILD

Kassör Birgitha Fredriksson

BILD

Ledamot Viveka Jernstedt

BILD

Ledamot Katarina Johannesson

BILD

Ledamot Annelie Carlstedt

BILD

Ledamot Jenny Sjöstedt

BILD

Suppleant Ann-Christine Årlén

BILD

Suppleant Pia Immonen

BILD