Vilka är medlemmar idag?

Medlemmarna

Idag har Skogskvinnorna Värmland över 100 medlemmar. Vi är kvinnor som äger skog sedan generationer tillbaka, som nyligen blivit skogsägare, som är skogligt utbildade och arbetar i skogsbranschen eller som helt enkelt värdesätter skogen som rekreationsplats eller förnyelsebar resurs.

Styrelsen

Nätverket Skogskvinnornas Styrelse 2018 utgörs av följande personer:

Ordförande Aina Spets

Sekreterare Lisbeth Karlsson

Kassör Birgitha Fredriksson

Ledamot Viveka Jernstedt

Ledamot Katarina Johannesson

Ledamot Annelie Carlstedt

Ledamot Jenny Sjöstedt

Suppleant Monica Olofsson

Suppleant Kristina Karlsson