Vilka är medlemmar idag?

Medlemmarna

Idag har Skogskvinnorna Värmland över 100 medlemmar. Vi är kvinnor som äger skog sedan generationer tillbaka, som nyligen blivit skogsägare, som är skogligt utbildade och arbetar i skogsbranschen eller som helt enkelt värdesätter skogen som rekreationsplats eller som förnyelsebar resurs.

Styrelsen

Nätverket Skogskvinnornas Styrelse 2017 utgörs av följande personer:

Ordförande Aina Spets

Sekreterare Lisbeth Karlsson

BILD

Kassör Birgitha Fredriksson

BILD

Ledamot Viveka Jernstedt

BILD

Ledamot Carina Stejmar

BILD N/A

Ledamot Katarina Johannesson

BILD

Ledamot Annelie Carlstedt

BILD

Suppleant Jenny Sjöstedt

BILD

Suppleant Lene-Maj Willander

BILD N/A

Suppleant Ann-Christine Årlén

BILD

Suppleant Pia Immonen

BILD