Lär dig mer om din skog

Det finns en rad olika sidor som erbjuder både gratis information och verktyg för att du ska lära dig mer om skog. Vi listar några exempel,

Skoglig kunskap

Skogforsk

Skogforsks syfte är att tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål

Skogskunskap

En skoglig rådgivare på nätet. Sidan erbjuder såväl skogliga fakta som kunskapstester och filmer

Skogssverige

Här publiceras nyheter och fakta om skog och skogssektorn. Du har också möjlighet att ställa frågor till experter.

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna arbetar för att stärka skogliga företags konkurrenskraft och verkar b la för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Skogsstyrelsen

Allt som berör svenskt skogsbruk. Under Äga och Bruka finns t ex karttjänsten Skogens Pärlor.

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Vad vore Värmland utan skog? På nedan sidor kan du lära dig mer om skogen i Värmland.

Skog i Värmland

Visit Värmland

Paper Province

Länsstyrelsen Värmland