Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 8 2022

Webbverionen av Skogsstyrelsens nyhetsbrev nr 8 2022

Detta är sista nyhetsbrevet för i år och vi vill passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi tar gärna emot tips och idéer på nyheter eller annat som du tycker bör lyftas i nyhetsbrevet.

Mejla till nyhetsbrevet@skogsstyrelsen.se.


Fortsatt stora granbarkborreskador

En ny inventering visar att granbarkborren dödade över 5 miljoner kubikmeter gran under 2022. Som skogsägare är det viktigt att du fortsätter vara aktiv i din skog. Planera för avverkning av riskbestånd redan nu och kom ihåg att ta rätt på vindfällen eller snöbrott i god tid innan vårens svärmning kommer igång.

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022


Färre skador på kulturlämningar

Allt färre forn- och kulturlämningar i skogen skadas i samband med avverkning. Andelen skadade och grovt skadade lämningar ligger på 11 procent och är nu på den lägsta nivån sedan inventeringen började 2012. Undantaget är norra Norrland där det istället ökat.

Skador på forn- och kulturlämningar vid skogsbruk fortsätter minska


En tidig julklapp – ny tjänst i Mina sidor

Nu finns en ny e-tjänst i Skogsstyrelsens Mina sidor där du kan anmäla en skoglig åtgärd eller verksamhet för samråd. En guide tar dig enkelt genom stegen där du anger åtgärd och beskriver hur den ska genomföras. Tjänsten kan användas från dator, mobil och surfplatta. Logga in i din skog redan idag!

Mina sidor – Skogsstyrelsen


Kan du dina diken?

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken och har tagits fram genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den finns tillgänglig både i vår öppna karttjänst Skogliga grunddata och Mina sidor.

Dikeskartan – mer än bara en karta


Hänsynskrävande biotoper som är kulturpräglade

Vi fortsätter vår serie om Målbilder för god miljöhänsyn med en ny grupp av hänsynskrävande biotoper, de kulturpräglade. Här hittar man skogstyper som är påverkade av tidigare generationers jordbruk och boskapsskötsel, eller av dagens som i fallet med brynmiljöer. I många av de här biotoperna behövs det aktiva skötselåtgärder för att naturvärdena ska bevaras eller finnas kvar under längre tid.

Hassellundar
Igenvuxna hagmarker och lövängar
Tidigare åkerholmar som ingår i skogsmark
Äldre skogsbete
Brynmiljöer i anslutning till öppen jordbruksmark

Film om brynmiljöer mot jordbruksmark


Skogsträffar och nyheter nära dig och din skog

Flera av våra distrikt skickar ut nyhetsbrev där du bland annat får information om skogsträffar och annat som händer i närområdet. Är du yrkesverksam inom skog? Vissa distrikt erbjuder även utskick riktade till yrkesverksamma inom skog. Leta upp det distrikt närmast din skog för att veta mer!

Skogsstyrelsens distrikt


Hur får du en fin julgran?

Oavsett om du köper eller hugger din gran på egen skog så finns det anledning att vara noga med hanteringen av den. Välj rätt gran och pyssla om den både innan och efter att den är uppsatt så kan du njuta av den länge. På SkogsSverige hittar du tipsen för en fin julgran.

Julgransskötsel – SkogsSverige