Skogsträff för kvinnor den 12 mars

Häng med på Skogsträff för kvinnor!

När? Tisdag 12 mars kl. 18:30-21:00

Var? Skogsstyrelsens kontor i Karlstad, Gräsdalsgatan 15

Är du kvinna och skogsägare? Vill du lära dig mer om ett varierat skogsbruk? Då är du välkommen till denna skogsträff där du bland annat får lära dig mer om hur du kan variera ditt skogsbruk genom t.ex. hyggesfritt skogsbruk samt löv – och blandskogsskötsel. Vi kommer även att informera om hur du rustar din skog mot granbarkborreangrepp. Under kvällen kommer du dessutom ha möjlighet att träffa företrädare för nätverket Skogskvinnorna i Värmland som kommer att berätta om sin verksamhet.

Träffen är avgiftsfri och riktar sig till kvinnor som är eller funderar på att bli skogsägare. Det krävs inga förkunskaper. Vi kommer att vara inomhus under kvällen och bjuder på fika. Meddela behov av specialkost som vi kan behöva ta hänsyn till.

Anmälan till träffen senast den 5 mars till monica.lundell@skogsstyrelsen.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta nicola.karlsson@skogsstyrelsen.se eller lennart.stahl@skogsstyrelsen.se