Vill du delta i en affärsutvecklingsutbildning?

Skogsrik turistnäring med Växtlust

Skogsstyrelsen arbetar med skogens alla värden, rekreation och naturturism är en växande del av olika intressenter som vill ta del av skogen som resurs. Då arenan är skogen är ett syfte med projektet att skapa kontakter, samförstånd och acceptans mellan de gröna näringarna-Naturturism och skogsbruk.

Vi kommer anordna studiedagar, träffar och skogsdagar men också möjlighet att medverka i en affärsutvecklingsutbildning. I utbildningen ges möjlighet till att förädla sin produkt baserad på naturturism/besöksnäring och mångbruk. Förutom förädling av den egna idén som entreprenören/skogsägaren kan tänkas ha är det ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter och stimulera samarbeten.

Berörda kommuner inom projektets regi är Säffle, Torsby, Sunne, Arvika, Eda och Hagfors.

Den generella målgruppen är de som vill och har möjlighet att arbeta för att öka antal förtag inom naturturism och besöksnäring som skogsägare och potentiella naturturismföretagare.
Här är markägare som ser mångbruk som en möjlighet på den egna fastigheten och vill ha hjälp att förädla sin produkt, kanske uthyrning av en lillstuga, guidning etc. en mycket viktig komponent. Ytterligare målgrupp är idébärare, privatpersoner som kan inspirera andra eller förverkliga egna idéer.

Utbildningen startar i slutet av mars 2019!

Låter det som något för dig? Hör av dig till projektansvarig Erica BjörndotterSkogsstyrelsen 

Erica Björndotter  |  Skogskonsulent
Skogsstyrelsen  |  Värmlands distrikt
Wåhlstedts väg 1B, 68533 Torsby
036-35 93 00 (växel)  |  0560-68 99 45 (direkt)
erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se