Skogskvinnornas konferens Framtidens Skogar i Arvika 21-22 april 2018

Hjärtligt Välkomna till konferensen Framtidens Skogar i Arvika Scandic/Hotell Oscar Statt 21-22 april 2018.
Ett samarrangemang mellan Skogskvinnorna Värmland och Kvinner i Skogsbruket Norge.
OBS!

Deadline förlängd till April månad per telefon/mejl till Aina Spets 070-3485934, aina.spets@telia.com

alt. Lisbeth Karlsson 070-5429193, lisbeth.folsbyn@gmail.com

I din anmälan: 1. Vilka dagar du deltar, 2. Om du önskar lunch till självkostnadspris, 3. Om du deltar på middag självkostnadspris lör. 21 april.

Bokning av boende på Scandic/Hotell Oscar i Arvika ombesörjer du själv.

 

Program

Lördag 21 april

9.00 – 9.30   Kaffe och Mingel

9.30 – 10.00 Välkomna! Presentation av innehåll, syfte och praktiska detaljer.

10.00 – 10.30 Maria Hollander, VD Paper Province. Norges konsul i Karlstad.

Paper Province ett världsledande företagskluster inom bioekonomi i Värmland med omnejd. Innovation, utveckling, kompetensförsörjning.

Paus

10.45 – 11.15 Henric Nedéus, VD Cell comb, Säffle.

Utvecklar och tillverkar miljövänliga laminatprodukter för engångsbruk, med stora krav på hygien och komfort.

11.15 – 11.45 Merete Larsmo, Jägmästare, Kvinner i Skogbruket.

Vad görs i Norge vad gäller skogens roll i klimatsammanhang?

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Martin Hedberg, Meteorolog. Grundare av Swedish Weather and Climate Center, Chef för Vädercentralen. Tidigare verksam meterolog på SVT.

Hur påverkas skogsbruket av klimatförändringarna?

14.30 – 16.30 Kaffe och Work shop

19.00             Middag

Söndag 22 april

9.00 – 9.30    Linda Jakobsson, Skogsstyrelsen och Projektledare för Skogsriket Värmland, ett samarbete mellan länsstyrelsen i Värmland och Skogsstyrelsen.

Projektets fokus på förädling, kompetensförsörjning och besöksnäring.

9.30 – 10.00 Vivi Appelqvist, Verksamhetschef Glaskogens Stiftelse.

Glaskogens naturreservat, 29 000 ha och 300 km vandringsleder. Värmlands största reservat.

Paus              Kaffe

10.30 –           Göran Bryntesson. Vis- och versförfattare, historiker.

Arvikas historia

11.45 ca        Lunch och utvärdering