Tack för ett fint år tillsammans

Just nu håller styrelsen på att planera programmet för den kommande konferensen med Kvinner i Skogsbruket (KIS) Norge som ska gå av stapeln i Arvika under april 2018. En helg fylld av historia, nutid och framtid i trevlig atmosfär där vi hoppas att knyta värdefullt samarbete för framtiden! Mer detaljinformation och program kommer att skickas ut.

Vi har haft ett fullspäckat år där vi representerat vår förening i en rad olika forum; allt från skogsbruksdagar till Värmlands Radio P4. Samtliga våra arrangemang har varit välbesökta: från deklarationsinformation, viltskador, skogsbruksplaner till vår årliga inspirationsdag.

Vi hoppas att alla våra medlemmar har dragit nytta av årets genomförda arrangemang och fått chansen till att såväl utveckla som utbyta viktig skoglig kunskap tillsammans! 

Vi hoppas också att de idéer som ni lyft kan inbegripas i verksamheten det kommande året.

Avslutningsvis vill vi Önska Er alla En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

/Styrelsen