Sommarvisning av Skoghall Bruk

Ta chansen att se Skoghalls Bruk från insidan i sommar, anmäl dig till en guidad visning i Juli eller Augusti!

Läs mer på länken nedan,

http://www.storaenso.com/lang/sweden/milltours