Du har väl förnyat ditt medlemskap?

Du har väl förnyat ditt medlemskap i ett av Sveriges största kvinnliga skogliga nätverk?
Årsavgiften 250 kr till Bank Giro 5626-4146 alt. Swish 123 570 85 40

 

Tack för att Du möjliggör ökad skoglig kunskap bland kvinnor!

Delta i regionala skogsprogrammet den 18 dec

Nu avslutas Skogsriket Värmland och ett regional skogsprogram för Värmland håller på att tas fram.

Projektledare Linda Johansson från Skogsstyrelsen bjuder in Skogskvinnor för att påverka och komma med inspel!

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar och workshops och goda möjligheter till kontaktskapande.

Fem fokusområden finns utpekade:

  1. Industriellt byggande i trä
  2. Besöksnäring/naturturism
  3. Kompetensförsörjning skogsnäringen
  4. Naturvård
  5. Skogsvård/viltförvaltning
  • Övergripande mål är sysselsättning, hållbarhet samt jämställdhet.

Inbjudan till regionala skogsprogrammet

Anmäl ditt deltagande direkt nedan,

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser—varmland/2018-11-13-regionala-skogsprogrammet.html

Rapport från Kvinnans roll i Skogshistorien

Föreläsningarna på Linneuniversitetet den 27 okt arrangerades av Skogshistoriska sällskapet, Linnéuniversitetet, de kvinnliga skogsnätverken och Skogsstyrelsen.
På det hela taget en mycket intressant, spännande och information dag!
Kvinnors arbete, från torparhustrur till adelsdamers arbete med skog eller i skog på många olika sätt, presenterades under dagen.
Hur kan kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna?
Undrade dagens moderator Johanna From
Kan det bli genom vårt nätverkande?
Tiden får utvisa! /Aina Spets

      

Spikat program för Kvinnans roll i skogshistorien 27 OKT

Programmet för den nationella nätverksträffen i Växjö lör 27 okt spikat!
Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 14 oktober
Programmet i filformat finns här:  Inbjudan skogsdag 27 oktober och i text nedan.

Vill du åka men inte själv? Hör av dig till Aina Spets eller någon annan i styrelsen så kanske vi kan pussla ihop en lösning!


”Kockan i färd med att bära in mer ved. Att kocka var ett tungt men fritt arbete för unga kvinnor på landsbygden. För många var det deras första egna förtjänst, för andra ett välkommet tillskott till familjekassan. Men ett var säkert, i skogskojan rådde kockan över sin egen planering till skillnad från de som tjänstgjorde som pigor på bygden”

Välkommen till

Kvinnans roll i Skogshistorien

Lördagen den 27 oktober kl 9,30 – 15,30

Linnéuniversitetet, hus M, Växjö

Under dagen belyser vi vad kvinnor har arbetat med i skogen och vilken betydelse detta haft för skogsanvändningen i Sverige. Intressanta föreläsningar kommer att varvas med spännande berättelser.

Detta blir även en dag för nätverken att träffas och utbyta erfarenheter.

Avgift (inkl lunch och fika): Medlemmar 200 kr Övriga 300 kr Betalning på plats, kontant eller swish Anmälan senast 14 oktober till helene.reiter@grenverket.se Anmälan om utställningsplats till ulrika.berg@lnu.se senast 14 oktober

Arrangör: De kvinnliga skogsnätverken, Skogshistoriska sällskapet och Linnéuniversitetet. I samarbete med Skogsstyrelsen.

PROGRAM

Kaffe serveras från 9,30

10-12 Inledning av dagen

Hans-Göran Hildingsson, Ordförande Skogshistoriska sällskapet Moderator Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen

Skogshistorisk forskning och vinsten med att kombinera metoder Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Sofia Drake på Salshult Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet

Maria Sophia De la Gardie- en kvinnlig riskkapitalist under stormaktstiden Håkan Nordmark, Kulturparken Småland

Christina Piper – alunbrytningen i Andrarum och effekterna på skogstillståndet Gert Lagerstedt, Skogsbrukare och hembygdsforskare från Österlen

12-13 Lunch

13-15 Småländska torparkvinnor

Pär-Olof Högstedt, Mark- och exploateringschef Vetlanda kommun

Kvinnors arbete på utmarkerna i bondesamhället Örjan Kardell, Skogsstyrelsen

Skogsbrukets glömda hjältar-kvinnors skogsarbete under industrialismen Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Elsie Bengtsson – skogsbrukare och plantör i 50 år Helene Reiter, Grenverket

Hur kan de kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna i framtiden? Summering av dagen Moderator Johanna From

Avslutning med kaffe

 

Skogsbrukets miljöhänsyn – följ länken för att se debatten i efterhand på SVT play!

Hur kan skogsbruket ta miljöhänsyn på bästa sätt?

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer nås till 2020.
För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning – något som oundvikligen innebär ett virkesbortfall. För att mildra konflikten mellan bruka och bevara bör skogsägare kunna ersättas ekonomiskt för den naturvård de utför anser författaren till en ny ESO-rapport, Mikael Nilsson.

Övriga medverkande: Lena Ek, ordf Södra, Björn Risinger generaldirektör Naturvårdsverket, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Magnus Berg, chef för Skogsindustriernas näringspolitiska avdelning och Annika Nordin, professor SLU.

Arrangör: ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Från 13/9

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/att-avverka-skogen-eller-lata-den-sta

Anmälan Växjö ”Kvinnans roll i skoghistorien” senast 10 okt

Vad passar väl en skogskvinna bättre än en resa till trästaden Växjö under temat ”Kvinnans roll i skogshistorien”?
Den 27 oktober samlas Skogskvinnor och Spillkråkor Kronoberg på Linnéuniversitetet i Växjö för en heldag kvinnohistoria.
Anmäl dig senast 10 oktober till Aina aina.spets@telia.com alt. 0703485934
Det kommer deltagare från hela landet!

 

Var? Linneuniversitetet hus M, Växjö.
När? 27 Oktober 9.30-15.30
OBS! Spikat program annonseras här och på Facebook

 

Här kan du läsa mer om aktuell forskning på temat:

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2017-03-07-kvinnorna-kan-vara-skogsbrukets-glomda-hjaltar.html

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2017-04-06-en-skogsnaring-i-forandring-det-ar-for-fa-som-kanner-att-de-passar-in-i-skogsbranschen.html