Skogsträff för kvinnor den 12 mars

Häng med på Skogsträff för kvinnor!

När? Tisdag 12 mars kl. 18:30-21:00

Var? Skogsstyrelsens kontor i Karlstad, Gräsdalsgatan 15

Är du kvinna och skogsägare? Vill du lära dig mer om ett varierat skogsbruk? Då är du välkommen till denna skogsträff där du bland annat får lära dig mer om hur du kan variera ditt skogsbruk genom t.ex. hyggesfritt skogsbruk samt löv – och blandskogsskötsel. Vi kommer även att informera om hur du rustar din skog mot granbarkborreangrepp. Under kvällen kommer du dessutom ha möjlighet att träffa företrädare för nätverket Skogskvinnorna i Värmland som kommer att berätta om sin verksamhet.

Träffen är avgiftsfri och riktar sig till kvinnor som är eller funderar på att bli skogsägare. Det krävs inga förkunskaper. Vi kommer att vara inomhus under kvällen och bjuder på fika. Meddela behov av specialkost som vi kan behöva ta hänsyn till.

Anmälan till träffen senast den 5 mars till monica.lundell@skogsstyrelsen.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta nicola.karlsson@skogsstyrelsen.se eller lennart.stahl@skogsstyrelsen.se

Vill du delta i en affärsutvecklingsutbildning?

Skogsrik turistnäring med Växtlust

Skogsstyrelsen arbetar med skogens alla värden, rekreation och naturturism är en växande del av olika intressenter som vill ta del av skogen som resurs. Då arenan är skogen är ett syfte med projektet att skapa kontakter, samförstånd och acceptans mellan de gröna näringarna-Naturturism och skogsbruk.

Vi kommer anordna studiedagar, träffar och skogsdagar men också möjlighet att medverka i en affärsutvecklingsutbildning. I utbildningen ges möjlighet till att förädla sin produkt baserad på naturturism/besöksnäring och mångbruk. Förutom förädling av den egna idén som entreprenören/skogsägaren kan tänkas ha är det ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter och stimulera samarbeten.

Berörda kommuner inom projektets regi är Säffle, Torsby, Sunne, Arvika, Eda och Hagfors.

Den generella målgruppen är de som vill och har möjlighet att arbeta för att öka antal förtag inom naturturism och besöksnäring som skogsägare och potentiella naturturismföretagare.
Här är markägare som ser mångbruk som en möjlighet på den egna fastigheten och vill ha hjälp att förädla sin produkt, kanske uthyrning av en lillstuga, guidning etc. en mycket viktig komponent. Ytterligare målgrupp är idébärare, privatpersoner som kan inspirera andra eller förverkliga egna idéer.

Utbildningen startar i slutet av mars 2019!

Låter det som något för dig? Hör av dig till projektansvarig Erica BjörndotterSkogsstyrelsen 

Erica Björndotter  |  Skogskonsulent
Skogsstyrelsen  |  Värmlands distrikt
Wåhlstedts väg 1B, 68533 Torsby
036-35 93 00 (växel)  |  0560-68 99 45 (direkt)
erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se

Du har väl förnyat ditt medlemskap?

Du har väl förnyat ditt medlemskap i ett av Sveriges största kvinnliga skogliga nätverk?
Årsavgiften 250 kr till Bank Giro 5626-4146 alt. Swish 123 570 85 40

 

Tack för att Du möjliggör ökad skoglig kunskap bland kvinnor!

Delta i regionala skogsprogrammet den 18 dec

Nu avslutas Skogsriket Värmland och ett regional skogsprogram för Värmland håller på att tas fram.

Projektledare Linda Johansson från Skogsstyrelsen bjuder in Skogskvinnor för att påverka och komma med inspel!

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar och workshops och goda möjligheter till kontaktskapande.

Fem fokusområden finns utpekade:

  1. Industriellt byggande i trä
  2. Besöksnäring/naturturism
  3. Kompetensförsörjning skogsnäringen
  4. Naturvård
  5. Skogsvård/viltförvaltning
  • Övergripande mål är sysselsättning, hållbarhet samt jämställdhet.

Inbjudan till regionala skogsprogrammet

Anmäl ditt deltagande direkt nedan,

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser—varmland/2018-11-13-regionala-skogsprogrammet.html

Rapport från Kvinnans roll i Skogshistorien

Föreläsningarna på Linneuniversitetet den 27 okt arrangerades av Skogshistoriska sällskapet, Linnéuniversitetet, de kvinnliga skogsnätverken och Skogsstyrelsen.
På det hela taget en mycket intressant, spännande och information dag!
Kvinnors arbete, från torparhustrur till adelsdamers arbete med skog eller i skog på många olika sätt, presenterades under dagen.
Hur kan kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna?
Undrade dagens moderator Johanna From
Kan det bli genom vårt nätverkande?
Tiden får utvisa! /Aina Spets

      

Spikat program för Kvinnans roll i skogshistorien 27 OKT

Programmet för den nationella nätverksträffen i Växjö lör 27 okt spikat!
Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 14 oktober
Programmet i filformat finns här:  Inbjudan skogsdag 27 oktober och i text nedan.

Vill du åka men inte själv? Hör av dig till Aina Spets eller någon annan i styrelsen så kanske vi kan pussla ihop en lösning!


”Kockan i färd med att bära in mer ved. Att kocka var ett tungt men fritt arbete för unga kvinnor på landsbygden. För många var det deras första egna förtjänst, för andra ett välkommet tillskott till familjekassan. Men ett var säkert, i skogskojan rådde kockan över sin egen planering till skillnad från de som tjänstgjorde som pigor på bygden”

Välkommen till

Kvinnans roll i Skogshistorien

Lördagen den 27 oktober kl 9,30 – 15,30

Linnéuniversitetet, hus M, Växjö

Under dagen belyser vi vad kvinnor har arbetat med i skogen och vilken betydelse detta haft för skogsanvändningen i Sverige. Intressanta föreläsningar kommer att varvas med spännande berättelser.

Detta blir även en dag för nätverken att träffas och utbyta erfarenheter.

Avgift (inkl lunch och fika): Medlemmar 200 kr Övriga 300 kr Betalning på plats, kontant eller swish Anmälan senast 14 oktober till helene.reiter@grenverket.se Anmälan om utställningsplats till ulrika.berg@lnu.se senast 14 oktober

Arrangör: De kvinnliga skogsnätverken, Skogshistoriska sällskapet och Linnéuniversitetet. I samarbete med Skogsstyrelsen.

PROGRAM

Kaffe serveras från 9,30

10-12 Inledning av dagen

Hans-Göran Hildingsson, Ordförande Skogshistoriska sällskapet Moderator Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen

Skogshistorisk forskning och vinsten med att kombinera metoder Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Sofia Drake på Salshult Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet

Maria Sophia De la Gardie- en kvinnlig riskkapitalist under stormaktstiden Håkan Nordmark, Kulturparken Småland

Christina Piper – alunbrytningen i Andrarum och effekterna på skogstillståndet Gert Lagerstedt, Skogsbrukare och hembygdsforskare från Österlen

12-13 Lunch

13-15 Småländska torparkvinnor

Pär-Olof Högstedt, Mark- och exploateringschef Vetlanda kommun

Kvinnors arbete på utmarkerna i bondesamhället Örjan Kardell, Skogsstyrelsen

Skogsbrukets glömda hjältar-kvinnors skogsarbete under industrialismen Anna Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele

Elsie Bengtsson – skogsbrukare och plantör i 50 år Helene Reiter, Grenverket

Hur kan de kvinnor som idag arbetar med skog och äger skog bli ihågkomna i framtiden? Summering av dagen Moderator Johanna From

Avslutning med kaffe